Công ty Điện lực Nam Định hướng về miền Trung

Công ty Điện lực Nam Định hướng về miền Trung

Mới đây, thay mặt cho tập thể cán bộ, công nhân viên, ông Trần Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty...
Quảng Nam: Kỷ luật 3 cán bộ tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19

Quảng Nam: Kỷ luật 3 cán bộ tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ ở Quảng Nam bị kỷ luật

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ ở Quảng Nam bị kỷ luật

Ba cán bộ ở Quảng Nam bị kỷ luật vì ăn nhậu trong mùa dịch

Ba cán bộ ở Quảng Nam bị kỷ luật vì ăn nhậu trong mùa dịch

Kỷ luật 3 cán bộ có biểu hiện say xỉn trong giờ làm việc

Kỷ luật 3 cán bộ có biểu hiện say xỉn trong giờ làm việc

3 cán bộ ở Quảng Nam ăn nhậu giữa mùa dịch bị kỷ luật

3 cán bộ ở Quảng Nam ăn nhậu giữa mùa dịch bị kỷ luật

Kỷ luật 3 cán bộ ở Quảng Nam tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19

Kỷ luật 3 cán bộ ở Quảng Nam tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19

Quảng Nam: Nhậu giữa mùa dịch COVID-19, 3 cán bộ bị kỷ luật

Quảng Nam: Nhậu giữa mùa dịch COVID-19, 3 cán bộ bị kỷ luật

Nhậu say, phó phòng bị cảnh cáo

Nhậu say, phó phòng bị cảnh cáo

Kỷ luật 3 cán bộ huyện, xã ăn nhậu giữa dịch COVID-19

Kỷ luật 3 cán bộ huyện, xã ăn nhậu giữa dịch COVID-19

Quảng Nam: Kỷ luật 3 cán bộ ăn nhậu giữa mùa dịch Covid-19

Quảng Nam: Kỷ luật 3 cán bộ ăn nhậu giữa mùa dịch Covid-19

3 cán bộ ở Quảng Nam ăn nhậu giữa mùa dịch bị kỷ luật

3 cán bộ ở Quảng Nam ăn nhậu giữa mùa dịch bị kỷ luật

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác

Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác

Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác

Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ bị đình chỉ công tác

Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch và có hành vi không chuẩn mực, 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch và có hành vi không chuẩn mực, 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

Cán bộ nhậu xỉn lúc phòng dịch: Được mời nhiệt tình

Cán bộ nhậu xỉn lúc phòng dịch: Được mời nhiệt tình

'Ăn nhậu' giữa mùa dịch, ba cán bộ ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

'Ăn nhậu' giữa mùa dịch, ba cán bộ ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

Nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ huyện, xã ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

Nhậu giữa mùa dịch, 3 cán bộ huyện, xã ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ huyện Nông Sơn

Quảng Nam: Tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ huyện Nông Sơn

Hành động thiếu chuẩn, 2 phó phòng cấp huyện bị tạm đình chỉ

Hành động thiếu chuẩn, 2 phó phòng cấp huyện bị tạm đình chỉ

Tạm đình chỉ 2 phó phòng vi phạm kỷ luật hành chính

Lưới điện thông minh: Thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0

Lưới điện thông minh: Thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0

Điện lực Nam định đưa vào hoạt động trung tâm điều khiển từ xa

Điện lực Nam định đưa vào hoạt động trung tâm điều khiển từ xa