Tào Tháo, Lưu Bị, Đường Tăng - 3 kiểu ông chủ điển hình trong xã hội

Tào Tháo, Lưu Bị, Đường Tăng - 3 kiểu ông chủ điển hình trong xã hội

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Công việc đồ tể và 'vốn liếng' quý giá giúp Trương Phi lập danh

Công việc đồ tể và 'vốn liếng' quý giá giúp Trương Phi lập danh

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Hé lộ nhân vật tử tế nhất với Gia Cát Lượng thời Tam Quốc

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Hé lộ động cơ thực sự khiến Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc?

Không phải Quan Vũ, Trương Phi, ai mới là võ tướng hạ nhiều địch nhất thời Tam Quốc?

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Vị tướng 'ít tiếng tăm' đánh trận quyết định giúp Lưu Bị chia 3 thiên hạ là ai?

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Quan hệ thông gia chồng chéo giữa 2 địch thủ Lưu Bị - Tào Tháo

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Con nuôi 'ăn hại' của Lưu Bị khiến ba anh em Lưu - Quan – Trương vong mạng?

Lưu Bị tạo dựng nên nhà Thục bằng cách nào? (Kỳ 2): Không chịu gục ngã

Lưu Bị tạo dựng nên nhà Thục bằng cách nào? (Kỳ 2): Không chịu gục ngã

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ đây mới là người trảm mãnh tướng Hoa Hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lã Bố, hay Quan Vũ đây mới là 'đệ nhất chiến tướng độc đấu thời Tam quốc'

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Lã Bố, hay Quan Vũ đây mới là 'đệ nhất chiến tướng độc đấu thời Tam quốc'

Sao phim 'Tam quốc diễn nghĩa 1994' thoát chết khi nhà bốc cháy là ai?

Sao phim 'Tam quốc diễn nghĩa 1994' thoát chết khi nhà bốc cháy là ai?

Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội do chập điện

Căn hộ của 'Lưu Bị' Tôn Ngạn Quân bốc cháy dữ dội do chập điện

Nhà diễn viên gạo cội đóng vai 'Lưu Bị' bị cháy do chập điện

Nhà diễn viên gạo cội đóng vai 'Lưu Bị' bị cháy do chập điện

6 võ tướng khỏe nhất trong Tam Quốc: Quan Vũ, Lữ Bố vẫn thua 1 người

6 võ tướng khỏe nhất trong Tam Quốc: Quan Vũ, Lữ Bố vẫn thua 1 người

Sự thật ba anh em Lưu - Quan - Trương liên thủ vẫn đấu không lại Lữ Bố

Sự thật ba anh em Lưu - Quan - Trương liên thủ vẫn đấu không lại Lữ Bố

Ai là người Lưu Bị tín nhiệm nhất trong ngũ hổ tướng?

Ai là người Lưu Bị tín nhiệm nhất trong ngũ hổ tướng?

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Đằng sau chuyện Tôn Quyền gả em gái xinh đẹp cho Lưu Bị

Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Vì rượu, Trương Phi để mất thành Từ Châu, trở thành ma không đầu

Sự thật gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

Sự thật gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

'Mọt' Tam quốc (Kỳ 7) - Phong vũ Kinh châu: Cờ sai một nước

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

'Chiến Thần' Lữ Bố - Vị tướng dũng mãnh bậc nhất thời Tam Quốc

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Những chiến công lừng lẫy của Triệu Vân - Đệ nhất 'Ngũ Hổ Thượng Tướng' nhà Thục Hán

Bí ẩn lăng mộ của các anh hùng Tam Quốc

Bí ẩn lăng mộ của các anh hùng Tam Quốc

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

SỰ THẬT gây sốc về mối tình trai tài gái sắc Lưu Bị - Tôn phu nhân

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Trương Phi ngủ không nhắm mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Lữ Bố đây mới là người mạnh nhất thời Tam quốc

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật thần bí khiến Tào Tháo phải kinh ngạc, nghiêng mình kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật thần bí khiến Tào Tháo phải kinh ngạc, nghiêng mình kính nể

Truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến Tổng thống Mỹ kính nể

Truyền nhân kiệt xuất của Quan Vũ khiến Tổng thống Mỹ kính nể

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng

Tam quốc diễn nghĩa: Chỉ vì điều này Lưu Bị bị chê bai không đáng mặt anh hùng

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị thoát chết nhờ một tiếng sấm

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị thoát chết nhờ một tiếng sấm

Tam quốc diễn nghĩa: Phạm vào những điều tối kỵ, Quan Vũ vẫn được Tào Tháo hết sức trọng dụng

Tam quốc diễn nghĩa: Phạm vào những điều tối kỵ, Quan Vũ vẫn được Tào Tháo hết sức trọng dụng

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Lưu Bị không chọn Trương Phi làm thị vệ?

Vì sao hổ tướng Trương Phi mở mắt trừng trừng khi ngủ?

Vì sao hổ tướng Trương Phi mở mắt trừng trừng khi ngủ?

Luận về giọt máu

Luận về giọt máu

Cả đời 'Võ thánh' Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người, gồm những ai?

Cả đời 'Võ thánh' Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người, gồm những ai?

Trương Phi tự mang họa sát thân vì không nghe lời vợ?

Trương Phi tự mang họa sát thân vì không nghe lời vợ?

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?

'Chiến thần' Lữ Bố thành danh nhờ Trường mâu, không phải Phương thiên Họa kích?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

8 thế ngoại cao nhân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa gồm những ai?

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam Quốc: 9 sự kiện thương tâm khiến người đời cảm thán

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Tam quốc diễn nghĩa: Không được Lưu Bị trọng dụng, tại sao Triệu Tử Long không đầu quân cho Tào Tháo?

Nhờ cảnh Nam Thư tự tay giết tình nhân hai mặt, 'Thập Tứ Cô Nương' tập cuối lọt top 2 thịnh hành Youtube

Nhờ cảnh Nam Thư tự tay giết tình nhân hai mặt, 'Thập Tứ Cô Nương' tập cuối lọt top 2 thịnh hành Youtube

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

So kè dàn vũ khí bá đạo trong Tam Quốc và Thủy Hử

'Thập Tứ cô nương' hạ màn ở tập 3: Nam Thư là 'nước cờ' cuối cùng trong cuộc chiến đầy thuyết âm mưu

'Thập Tứ cô nương' hạ màn ở tập 3: Nam Thư là 'nước cờ' cuối cùng trong cuộc chiến đầy thuyết âm mưu

Nam Thư gây bất ngờ với cái kết của 'Thập Tứ cô nương'

Nam Thư gây bất ngờ với cái kết của 'Thập Tứ cô nương'

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

La Quán Trung đã 'dìm hàng' Lưu Bị như thế nào trong Tam quốc?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Bước ngoặt khiến Hoàng Trung về với Lưu Bị

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Hậu trường cảnh cưỡng hiếp khác xa trên phim của 'Kiều nữ làng hài' Nam Thư

Hậu trường cảnh cưỡng hiếp khác xa trên phim của 'Kiều nữ làng hài' Nam Thư

Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Đậm chất drama, trailer tập 3 của 'Thập Tứ cô nương' biến Nam Thư thành 'gian tế' vì yêu nhầm người

Đậm chất drama, trailer tập 3 của 'Thập Tứ cô nương' biến Nam Thư thành 'gian tế' vì yêu nhầm người

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Vì sao Tào Tháo nghe lời Lưu Bị, trảm ngay 'tù binh' Lữ Bố?

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

Mãnh tướng duy nhất đánh bại được Quan Vũ là ai?

Có thực Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo?

Có thực Quan Vũ qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo?

Cô gái gợi cảm bị dọa giết vì đôi lông mày dữ dằn hơn cả Trương Phi

Cô gái gợi cảm bị dọa giết vì đôi lông mày dữ dằn hơn cả Trương Phi

5 loại vũ khí lợi hại nhất trong 'Tam quốc' gồm những gì?

5 loại vũ khí lợi hại nhất trong 'Tam quốc' gồm những gì?

Không phải 'tam cố thảo lư', động cơ khiến Khổng Minh theo Lưu Bị là gì?

Không phải 'tam cố thảo lư', động cơ khiến Khổng Minh theo Lưu Bị là gì?

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Danh tướng Tào Ngụy khỏe nhất Tam quốc, hơn cả Quan Vũ, Lữ Bố

Vị tướng ít học bắt sống Quan Vũ, đẩy lùi 400.000 quân Tào Tháo là ai?

Vị tướng ít học bắt sống Quan Vũ, đẩy lùi 400.000 quân Tào Tháo là ai?

Tam quốc diễn nghĩa: 10 tình tiết để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả (phần 2)

Tam quốc diễn nghĩa: 10 tình tiết để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả (phần 2)

8 võ tướng Tam Quốc dũng mãnh vô song, ngang ngửa Lữ Bố

8 võ tướng Tam Quốc dũng mãnh vô song, ngang ngửa Lữ Bố

Tam quốc diễn nghĩa: Tại sao Quan Vũ mặt đỏ phừng phừng?

Tam quốc diễn nghĩa: Tại sao Quan Vũ mặt đỏ phừng phừng?

Quan Vũ tha mạng Tào Tháo có lợi cho phe Lưu Bị như thế nào?

Quan Vũ tha mạng Tào Tháo có lợi cho phe Lưu Bị như thế nào?

Kẻ vô danh từng đánh bại đệ nhất 'Chiến Thần' Lữ Bố là ai?

Kẻ vô danh từng đánh bại đệ nhất 'Chiến Thần' Lữ Bố là ai?

Thực hư Quan Vũ lấy đầu Nhan Lương, qua năm ải chém sáu tướng Tào

Thực hư Quan Vũ lấy đầu Nhan Lương, qua năm ải chém sáu tướng Tào

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi một mãnh tướng như Triệu Tử Long lại chết như vậy

Tam quốc diễn nghĩa: Không thể tin nổi một mãnh tướng như Triệu Tử Long lại chết như vậy

Vợ Trương Phi khiến tác giả 'Tam Quốc' chối bỏ: Mối quan hệ bất ngờ với Tào Tháo

Vợ Trương Phi khiến tác giả 'Tam Quốc' chối bỏ: Mối quan hệ bất ngờ với Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: 10 tình tiết để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả (phần 1)

Tam quốc diễn nghĩa: 10 tình tiết để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả (phần 1)

Trước lúc lâm chung, Lưu Bị hé lộ lý do không trọng dụng Triệu Vân

Trước lúc lâm chung, Lưu Bị hé lộ lý do không trọng dụng Triệu Vân

Vừa ra tập 2 'Thập Tứ cô nương', kênh của Nam Thư đã nhận luôn nút vàng Youtube

Vừa ra tập 2 'Thập Tứ cô nương', kênh của Nam Thư đã nhận luôn nút vàng Youtube

Mã Siêu - 'Cung thủ siêu phàm' thời Tam Quốc

Mã Siêu - 'Cung thủ siêu phàm' thời Tam Quốc

Nhận Nút vàng Youtube, Nam Thư khẳng định không nhờ phim có cảnh nóng hay ăn may

Nhận Nút vàng Youtube, Nam Thư khẳng định không nhờ phim có cảnh nóng hay ăn may

Chưa đầy 24h lên top 2 Trending với 3 triệu view, vì sao tập 2 'Thập Tứ cô nương' gây sốt?

Chưa đầy 24h lên top 2 Trending với 3 triệu view, vì sao tập 2 'Thập Tứ cô nương' gây sốt?

Dàn sao 'Tam Quốc' sau 25 năm: Người lên như diều gặp gió, người ốm yếu ngồi xe lăn

Dàn sao 'Tam Quốc' sau 25 năm: Người lên như diều gặp gió, người ốm yếu ngồi xe lăn

Tam quốc diễn nghĩa: Những chiến mã nổi tiếng thời Tam quốc - cái tên nói lên tất cả

Tam quốc diễn nghĩa: Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Mãnh tướng mình hổ tay vượn khiến Tào Tháo kinh hồn khiếp vía

Sự thật chấn động Tam Quốc: Trương Phi là cháu rể… Tào Tháo

Sự thật chấn động Tam Quốc: Trương Phi là cháu rể… Tào Tháo

Sự thật gây sốc về Quan Vũ: Cả đời chỉ chém đúng 2 tướng

Sự thật gây sốc về Quan Vũ: Cả đời chỉ chém đúng 2 tướng

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Giật mình cách Lỗ Trí Thâm bản kinh điển tăng 45kg trong 2 tháng để đóng 'Thủy hử'

Giật mình cách Lỗ Trí Thâm bản kinh điển tăng 45kg trong 2 tháng để đóng 'Thủy hử'

SỰ THẬT không ngờ phía sau điển tích 'Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng'

SỰ THẬT không ngờ phía sau điển tích 'Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng'

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật chấn động mà La Quán Trung cố ý chối bỏ không đưa vào trong bộ tiểu thuyết

Sự thật chấn động Tam Quốc: Trương Phi là cháu rể… Tào Tháo

Sự thật chấn động Tam Quốc: Trương Phi là cháu rể… Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Trương Phi, đây mới là vị tướng giúp Lưu Bị có tiền đề để tranh thiên hạ

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Quan Vũ hay Trương Phi, đây mới là vị tướng giúp Lưu Bị có tiền đề để tranh thiên hạ

Tam Quốc 1994: Anh em 'Lưu Bị' phải đi ăn trộm ngô vì quá đói

Tam Quốc 1994: Anh em 'Lưu Bị' phải đi ăn trộm ngô vì quá đói

Tam quốc diễn nghĩa: Những bài học xương máu rút ra từ Tam quốc ai làm kinh doanh không thể bỏ qua

Tam quốc diễn nghĩa: Những bài học xương máu rút ra từ Tam quốc ai làm kinh doanh không thể bỏ qua

Diễn viên Hạnh Thúy thừa nhận mình là người sống tiêu cực

Diễn viên Hạnh Thúy thừa nhận mình là người sống tiêu cực

Thủy hử: Top 5 binh khí lợi hại nhất

Thủy hử: Top 5 binh khí lợi hại nhất

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết bi thương của một trong đệ nhất danh tướng Tào Ngụy

Ngày xuân, về Hoài Nhơn chơi cổ nhơn

Ngày xuân, về Hoài Nhơn chơi cổ nhơn