Chủ tịch tỉnh bất ngờ 'rủ' giám đốc sở đến dự giờ một tiết học lớp 9

Chủ tịch tỉnh bất ngờ 'rủ' giám đốc sở đến dự giờ một tiết học lớp 9

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế học Đạo đức với học sinh tiểu học

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế học Đạo đức với học sinh tiểu học

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế bất ngờ dự tiết đạo đức với học sinh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế bất ngờ dự tiết đạo đức với học sinh

Chủ tịch tỉnh cùng giám đốc sở đột xuất đi dự giờ lớp tiểu học

Chủ tịch tỉnh cùng giám đốc sở đột xuất đi dự giờ lớp tiểu học

Mỗi cấp học phải có một trường học kiểu mẫu để nhân rộng mô hình

Mỗi cấp học phải có một trường học kiểu mẫu để nhân rộng mô hình

Tạo những điều kiện tốt nhất cho giáo dục, cho thế hệ tương lai của đất nước.

Tạo những điều kiện tốt nhất cho giáo dục, cho thế hệ tương lai của đất nước.

Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT TT Huế 'làm học sinh tiểu học' và học môn Đạo đức

Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT TT Huế 'làm học sinh tiểu học' và học môn Đạo đức

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế bất ngờ vào dự giờ lớp học

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên- Huế bất ngờ vào dự giờ lớp học

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng học môn Đạo đức với học sinh tiểu học

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng học môn Đạo đức với học sinh tiểu học

Khi Chủ tịch tỉnh dự giờ tiết học đạo đức với các em học sinh

Khi Chủ tịch tỉnh dự giờ tiết học đạo đức với các em học sinh