Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia sắp thăm chính thức Việt Nam

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019: Xứng đáng sự kiện đối ngoại nâng cao vai trò Phật giáo Việt Nam

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019: Xứng đáng sự kiện đối ngoại nâng cao vai trò Phật giáo Việt Nam

Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 – Tuyên bố Hà Nam 2019

Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc năm 2019 – Tuyên bố Hà Nam 2019

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công rực rỡ

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 thành công rực rỡ

Đại lễ Vesak 2019: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước

Đại lễ Vesak 2019: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019: Tôn vinh hòa bình và gửi đi những thông điệp yêu thương

Bế mạc Đại lễ Vesak 2019: Thành công ngoài mong đợi

Đại lễ Vesak 2019 thành công rực rỡ

Việt Nam-Bhutan: Mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Bhutan

Tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bhutan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Bhutan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Đại lễ vesak 2019

Thủ tướng thực hiện nghi lễ tắm Phật truyền thống ở đại lễ Vesak 2019

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự Đại lễ Vesak 2019

Chủ tịch Thượng viện Bhutan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Bhutan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan bắt đầu thăm chính thức Việt Nam