Khởi tố thầy chùa dùng gậy đập vỡ kính ô tô vì không cho xe vượt

Khởi tố thầy chùa dùng gậy đập vỡ kính ô tô vì không cho xe vượt

Khi lưu thông trên đường, sau khi xin vượt xe khác không được, nhà sư Lê Văn Thành đã dùng gậy đập xe con...
Thầy chùa đập bể kính ô tô của người đi đường có nhiều biểu hiện bất thường

Thầy chùa đập bể kính ô tô của người đi đường có nhiều biểu hiện bất thường

Thầy chùa đập vỡ kính ô tô: Mắc tâm thần phân liệt, hành động vậy... bình thường?

Thầy chùa đập vỡ kính ô tô: Mắc tâm thần phân liệt, hành động vậy... bình thường?

Thầy chùa đập bể kính ô tô ở Đắk Lắk có nhiều biểu hiện bất thường

Thầy chùa đập bể kính ô tô ở Đắk Lắk có nhiều biểu hiện bất thường

Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô vì xin vượt không được: Chẩn đoán bị 'tâm thần phân liệt'?

Vụ thầy tu đập vỡ kính ô tô vì xin vượt không được: Chẩn đoán bị 'tâm thần phân liệt'?

Cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa vụ nhà sư đập phá xe

Cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa vụ nhà sư đập phá xe

Giáo hội Phật giáo đưa người đập phá xe người đi đường điều trị tâm thần

Giáo hội Phật giáo đưa người đập phá xe người đi đường điều trị tâm thần