Hà Nội : Hội thảo 'Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí'

Hà Nội : Hội thảo 'Nữ giới Phật giáo với lĩnh vực báo chí'

Sáng ngày 11-12, tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam...
Tổ chức Hội thảo Nữ giới Phật giáo với báo chí

Tổ chức Hội thảo Nữ giới Phật giáo với báo chí

4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

Hạ trường Ni Sùng Nghiêm tổ chức lễ khai pháp

Hạ trường Ni Sùng Nghiêm tổ chức lễ khai pháp

Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ tám

Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 lần thứ tám

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận 430 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận 430 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink thả cá chép tiễn Táo quân

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink thả cá chép tiễn Táo quân

Tiễn ông Công ông Táo, Đại sứ Mỹ được tặng món quà bất ngờ

Tiễn ông Công ông Táo, Đại sứ Mỹ được tặng món quà bất ngờ

Đại sứ Mỹ được tặng bắp cải khi đi thả cá chép tiễn Táo quân về trời

Đại sứ Mỹ được tặng bắp cải khi đi thả cá chép tiễn Táo quân về trời

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink thả cá chép tiễn ông Táo về trời

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink thả cá chép tiễn ông Táo về trời