Tâm sự của các nhà báo chốn 'công đường'

Các phóng viên luôn 'cháy' hết mình với nghề báo. Đặc biệt, với phóng viên chốn 'công đường', họ không quản ngại khó khăn, vất vả và đôi khi là sự âm thầm, lặng lẽ khi theo dõi các phiên tòa… nhằm mang lại những câu chuyện hấp dẫn, sinh động tới độc giả.