Giám sát chặt chẽ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Giám sát chặt chẽ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

EVNGENCO 3: 11 tháng sản xuất 31,47 tỷ kWh điện

EVNGENCO 3: 11 tháng sản xuất 31,47 tỷ kWh điện

Quy hoạch chồng lấn giữa khu bảo tồn biển và trung tâm điện lực

Quy hoạch chồng lấn giữa khu bảo tồn biển và trung tâm điện lực

SPMB: Đóng điện vận hành đường dây 500 kV Long Phú - Ô Môn

SPMB: Đóng điện vận hành đường dây 500 kV Long Phú - Ô Môn

Đóng điện vận hành đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn

Đóng điện vận hành đường dây 500kV TTĐL Long Phú - Ô Môn

Dự án Đường dây 500kV mạch 3: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 'chốt lịch' giải phóng mặt bằng trước 30/11

Dự án Đường dây 500kV mạch 3: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 'chốt lịch' giải phóng mặt bằng trước 30/11

EVNGENCO1 sản xuất hơn 26 tỷ kWh điện thương phẩm

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Yêu cầu có giải pháp xử lý triệt để tình trạng phát tán bụi tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Bất cập tại TTĐL Vĩnh Tân: Kiểm toán Nhà nước 'cột' trách nhiệm tỉnh Bình Thuận và hai bộ ngành

Quảng Ngãi: Điều chỉnh quy hoạch địa điểm 'siêu dự án' điện

Điều chỉnh quy hoạch địa điểm siêu dự án điện hơn 2,5 tỉ USD

Báo cáo Thủ tướng thu hồi hai dự án của bà Đặng Thị Hoàng Yến