Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hòa lưới điện quốc gia

Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 hòa lưới điện quốc gia

Sáng 27-1, trên công trường Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), Tập đoàn Dầu...
Nhiệt điện Sông Hậu 1: Hòa đồng bộ tổ máy số 2 vào lưới điện Quốc gia thành công

Nhiệt điện Sông Hậu 1: Hòa đồng bộ tổ máy số 2 vào lưới điện Quốc gia thành công

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch 5 năm ( giai đoạn 2016-2020) và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch 5 năm ( giai đoạn 2016-2020) và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Từ đầu năm 2020, Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất 15,209 tỷ kWh

Từ đầu năm 2020, Nhiệt điện Duyên Hải sản xuất 15,209 tỷ kWh

Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 chính thức hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia 500kV

Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 chính thức hòa đồng bộ vào hệ thống điện quốc gia 500kV

Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1 vào hệ thống điện quốc gia 500kV

Hòa đồng bộ Tổ máy số 1 NMNĐ Sông Hậu 1 vào hệ thống điện quốc gia 500kV

Hòa đồng bộ lưới điện lần đầu tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Hòa đồng bộ lưới điện lần đầu tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Xung quanh việc khắc phục sai sót của dự án đường dây 500kV

Xung quanh việc khắc phục sai sót của dự án đường dây 500kV

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

PTC4: Nhiều giải pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn bề mặt cách điện

PTC4: Nhiều giải pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn bề mặt cách điện

Giám sát chặt chẽ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Giám sát chặt chẽ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

EVNGENCO 3: 11 tháng sản xuất 31,47 tỷ kWh điện

EVNGENCO 3: 11 tháng sản xuất 31,47 tỷ kWh điện

Quy hoạch chồng lấn giữa khu bảo tồn biển và trung tâm điện lực

Quy hoạch chồng lấn giữa khu bảo tồn biển và trung tâm điện lực

SPMB: Đóng điện vận hành đường dây 500 kV Long Phú - Ô Môn

SPMB: Đóng điện vận hành đường dây 500 kV Long Phú - Ô Môn

Dự án Đường dây 500kV mạch 3: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 'chốt lịch' giải phóng mặt bằng trước 30/11

Dự án Đường dây 500kV mạch 3: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng 'chốt lịch' giải phóng mặt bằng trước 30/11

EVNGENCO1 sản xuất hơn 26 tỷ kWh điện thương phẩm

EVNGENCO1 sản xuất hơn 26 tỷ kWh điện thương phẩm

Đường dây 500 kV mạch 3: Hoàn thành thi công các vị trí móng trước mùa mưa

Đường dây 500 kV mạch 3: Hoàn thành thi công các vị trí móng trước mùa mưa

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500 kV mạch 3

Báo cáo Thủ tướng thu hồi hai dự án của bà Đặng Thị Hoàng Yến

Báo cáo Thủ tướng thu hồi hai dự án của bà Đặng Thị Hoàng Yến