Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Hải Dương, Bạc Liêu và Kiên Giang

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại Hải Dương, Bạc Liêu và Kiên Giang

Các địa phương Hải Dương, Bạc Liêu, Kiên Giang vừa kiện toàn công tác nhân sự, công bố và trao quyết định...
Kiên Giang bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp

Kiên Giang bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Kiên Giang: Triển khai 7 đạo luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín

Kiên Giang sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Kiên Giang sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Sở Tư pháp Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiều giải pháp thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh ĐBSCL

Nhiều giải pháp thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các tỉnh ĐBSCL