Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang bị kỷ luật Đảng

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang bị kỷ luật Đảng

Kiên Giang: Trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận bị kỷ luật cảnh cáo vì vướng nhiều sai phạm

Kiên Giang: Trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận bị kỷ luật cảnh cáo vì vướng nhiều sai phạm

Trưởng phòng GD-ĐT huyện có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm về kê khai tài sản

Trưởng phòng GD-ĐT huyện có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm về kê khai tài sản

Cảnh cáo trưởng phòng giáo dục có dấu hiệu lạm quyền

Cảnh cáo trưởng phòng giáo dục có dấu hiệu lạm quyền

Nhiều hộ nông lâm ngư nghiệp ở Kiên Giang chưa được tiếp cận BHYT

Nhiều hộ nông lâm ngư nghiệp ở Kiên Giang chưa được tiếp cận BHYT

Huyền thoại 'độc cô cầu bại' võ Việt thách đấu Chưởng môn Nam Anh

Huyền thoại 'độc cô cầu bại' võ Việt thách đấu Chưởng môn Nam Anh