Quan tâm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất các trường học sau giải thể, sáp nhập

Quan tâm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất các trường học sau giải thể, sáp nhập

Thanh Hóa: 8 trường THPT bị giải thể trước thềm năm học mới

Thanh Hóa: 8 trường THPT bị giải thể trước thềm năm học mới

Thanh Hóa: Giải thể một số trường THPT trên địa bàn tỉnh

Thanh Hóa: Giải thể một số trường THPT trên địa bàn tỉnh

Phản đối giải thể trường ở phố huyện, đưa học sinh về... nông thôn

Phản đối giải thể trường ở phố huyện, đưa học sinh về... nông thôn

Thanh Hóa: Hàng trăm phụ huynh phản đối giải thể, sáp nhập trường

Thanh Hóa: Hàng trăm phụ huynh phản đối giải thể, sáp nhập trường

Hơn 800 phụ huynh ở Thanh Hóa phản đối sáp nhập trường

Hơn 800 phụ huynh ở Thanh Hóa phản đối sáp nhập trường

Thanh Hóa: Phụ huynh phản đối giải thể trường THPT Trần Ân Chiêm