Tập đoàn Viettel hỗ trợ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Bá Thước

Tập đoàn Viettel hỗ trợ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại huyện Bá Thước

Sau 7 tháng nỗ lực thi công, Trạm y tế khang trang, hiện đại vừa được Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân...
Viettel tổ chức bàn giao hàng loạt công trình hỗ trợ huyện nghèo

Viettel tổ chức bàn giao hàng loạt công trình hỗ trợ huyện nghèo

Viettel: Bàn giao nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo

Viettel: Bàn giao nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo

Trao tặng thiết bị dạy học cho 3 trường bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mường Lát

Trao tặng thiết bị dạy học cho 3 trường bị thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mường Lát

Tặng nhiều trang thiết bị giáo dục cho trường học ở Mường Lát

Tặng nhiều trang thiết bị giáo dục cho trường học ở Mường Lát

Bàn giao nhiều công trình hỗ trợ các huyện nghèo 30a

Bàn giao nhiều công trình hỗ trợ các huyện nghèo 30a

Viettel đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Viettel bàn giao nhiều công trình hỗ trợ huyện nghèo theo chương trình 30A của Chính phủ