Thanh Hóa: Học sinh lớp 7 gọi cậu ruột đến đánh thầy

Thanh Hóa: Học sinh lớp 7 gọi cậu ruột đến đánh thầy

Nhắc nhở nam sinh về thái độ học tập, thầy giáo bị phụ huynh đến trường đuổi đánh

Nhắc nhở nam sinh về thái độ học tập, thầy giáo bị phụ huynh đến trường đuổi đánh

Phụ huynh xông vào trường đánh thầy giáo

Phụ huynh xông vào trường đánh thầy giáo

Thanh Hóa: Người nhà học sinh đánh thầy giáo ngay tại trường

Thanh Hóa: Người nhà học sinh đánh thầy giáo ngay tại trường

Người nhà học sinh vào trường đánh giáo viên nhập viện

Người nhà học sinh vào trường đánh giáo viên nhập viện

Nhắc nhở học sinh, thầy giáo bị người nhà tới trường đánh nhập viện

Nhắc nhở học sinh, thầy giáo bị người nhà tới trường đánh nhập viện

Thầy giáo nhập viện sau khi bị phụ huynh vào trường đuổi đánh

Thầy giáo nhập viện sau khi bị phụ huynh vào trường đuổi đánh

Nam sinh vi phạm nội quy bị nhắc nhở, cậu ruột vào trường đánh thầy giáo ở Thanh Hóa

Nam sinh vi phạm nội quy bị nhắc nhở, cậu ruột vào trường đánh thầy giáo ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Nam sinh bị nhắc nhở, bác ruột xông vào trường đánh thầy giáo

Thanh Hóa: Nam sinh bị nhắc nhở, bác ruột xông vào trường đánh thầy giáo

Thanh Hóa: Một thầy giáo nhập viện do người nhà học sinh hành hung

Thanh Hóa: Một thầy giáo nhập viện do người nhà học sinh hành hung

Nam sinh bị nhéo tai, bác ruột xông thẳng vào trường đánh thầy giáo

Nam sinh bị nhéo tai, bác ruột xông thẳng vào trường đánh thầy giáo

Diễn biến vụ bị tát 2 cái vì hỗn láo, học sinh gọi phụ huynh tới trường đánh khiến thầy giáo nhập viện

Diễn biến vụ bị tát 2 cái vì hỗn láo, học sinh gọi phụ huynh tới trường đánh khiến thầy giáo nhập viện