Gia Lai: Xử lý hiện tượng 'tuồn' hàng không xuất xứ vào hội chợ TechDemo

Gia Lai: Xử lý hiện tượng 'tuồn' hàng không xuất xứ vào hội chợ TechDemo

Techdemo 2019: Ký kết chuyển giao công nghệ với giá trị hàng trăm tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết chuyển giao công nghệ với giá trị hàng trăm tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Hơn 800 sản phẩm, quy trình công nghệ trưng bày, trình diễn tại TechDemo năm 2019

Hơn 800 sản phẩm, quy trình công nghệ trưng bày, trình diễn tại TechDemo năm 2019

Bế mạc TechDemo 2019: Hơn 500 tỷ đồng thỏa thuận chuyển giao công nghệ

Bế mạc TechDemo 2019: Hơn 500 tỷ đồng thỏa thuận chuyển giao công nghệ

Bế mạc Techdemo 2019: Ký kết 22 thỏa thuận chuyển giao công nghệ và đầu tư

Bế mạc Techdemo 2019: Ký kết 22 thỏa thuận chuyển giao công nghệ và đầu tư

Macca Nutrition Việt Nam tham dự sự kiện TechDemo năm 2019

Macca Nutrition Việt Nam tham dự sự kiện TechDemo năm 2019

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cách mạng công nghệ 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Gia Lai: Tưng bừng khai mạc sự kiện Techdemo

Gia Lai: Tưng bừng khai mạc sự kiện Techdemo

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Khoa học và công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế

Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Trình diễn, kết nối cung - cầu, ứng dụng chuyển giao công nghệ

Trình diễn, kết nối cung - cầu, ứng dụng chuyển giao công nghệ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Đẩy mạnh kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ tại Gia Lai

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ tại Gia Lai

Sự kiện công nghệ quốc gia lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại tỉnh Gia Lai

Sự kiện công nghệ quốc gia lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại tỉnh Gia Lai

Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

450 gian hàng sẽ giới thiệu tại sự kiện TechDemo 2019

450 gian hàng sẽ giới thiệu tại sự kiện TechDemo 2019

TechDemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

TechDemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam đón nhận xu hướng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên thế giới

Việt Nam đón nhận xu hướng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên thế giới

Kết nối công nghệ, bắt nhịp với CMCN 4.0

Kết nối công nghệ, bắt nhịp với CMCN 4.0

Hoạt động trình diễn công nghệ lớn nhất năm 2019 diễn ra ở Gia Lai

Hoạt động trình diễn công nghệ lớn nhất năm 2019 diễn ra ở Gia Lai

Nhiều hoạt động tại sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ Gia Lai năm 2019

Nhiều hoạt động tại sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ Gia Lai năm 2019

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay