Vụ 500 GV được ký hợp đồng sai luật ở Đắk Lắk: Nhiều người khởi kiện!

Vụ 500 GV được ký hợp đồng sai luật ở Đắk Lắk: Nhiều người khởi kiện!

Tòa chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ 5 giáo viên kiện trường

Tòa chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ 5 giáo viên kiện trường

Xót xa 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk phải ra đường mưu sinh

Xót xa 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk phải ra đường mưu sinh

Tòa chuyển hồ sơ giáo viên kiện trường cho công an

Tòa chuyển hồ sơ giáo viên kiện trường cho công an

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: Nhiều người khởi kiện

Ghi mức lương thế nào?

Ghi mức lương thế nào?

Đắk Lắk: Hàng rào dâm bụt 'vô duyên' khiến chủ đất bị bác đơn khởi kiện

Đắk Lắk: Hàng rào dâm bụt 'vô duyên' khiến chủ đất bị bác đơn khởi kiện

Vụ 500 giáo viên sắp mất việc: Nhiều thầy cô vật lộn kiếm sống

Vụ 500 giáo viên sắp mất việc: Nhiều thầy cô vật lộn kiếm sống

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ giáo viên tố 'chi tiền' để vào biên chế

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc vụ giáo viên tố 'chi tiền' để vào biên chế

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?