Vụ 500 GV được ký hợp đồng sai luật ở Đắk Lắk: Nhiều người khởi kiện!

Vụ 500 GV được ký hợp đồng sai luật ở Đắk Lắk: Nhiều người khởi kiện!

Lời thỉnh cầu của 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

Lời thỉnh cầu của 500 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

Tòa chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ 5 giáo viên kiện trường

Tòa chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ 5 giáo viên kiện trường

Tòa chuyển hồ sơ giáo viên kiện trường cho công an

Tòa chuyển hồ sơ giáo viên kiện trường cho công an

Vụ 550 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Người đi bán quần áo thuê, người làm MC đám cưới mưu sinh

Vụ 550 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Người đi bán quần áo thuê, người làm MC đám cưới mưu sinh

Giáo viên mất việc cơ cực mưu sinh

Giáo viên mất việc cơ cực mưu sinh

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Tuyển thừa 550 giáo viên, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

550 giáo viên hợp đồng phải rời bục giảng: Vì đâu nên nỗi?

550 giáo viên hợp đồng phải rời bục giảng: Vì đâu nên nỗi?