Mỹ: Bội chi cao kỷ lục

Mỹ: Bội chi cao kỷ lục

Trong quý IV/2020, ngân sách Chính phủ Mỹ bội chi 213 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước đó, đưa thâm hụt ngân...
Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao kỷ lục

Thâm hụt ngân sách Mỹ tăng cao kỷ lục

Thâm hụt ngân sách Mỹ cao kỷ lục trong quý đầu tài khóa 2021

Thâm hụt ngân sách Mỹ cao kỷ lục trong quý đầu tài khóa 2021

Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội đạt 102% dự toán giao

Thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội đạt 102% dự toán giao

Tạo ra những đột phá trong ngành LĐ,TB&XH

Tạo ra những đột phá trong ngành LĐ,TB&XH

Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trường tư thục

Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trường tư thục

Đến 2023, nợ công ở mức hơn 48%GDP

Đến 2023, nợ công ở mức hơn 48%GDP

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập

Đà Nẵng: Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025

Đà Nẵng: Xây dựng kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025

Tp.HCM tính thu ngân sách gần 365 nghìn tỷ đồng trong 2021

Tp.HCM tính thu ngân sách gần 365 nghìn tỷ đồng trong 2021

Thu ngân sách TP.HCM và chuyện xin tăng điều tiết ngân sách

Khoa học và công nghệ Hà Tĩnh bắt nhịp cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa học và công nghệ Hà Tĩnh bắt nhịp cách mạng công nghiệp 4.0

Đà Nẵng dự toán chi đầu tư công 53 ngàn tỷ đồng

TP HCM thu ngân sách vượt dự kiến

TP HCM thu ngân sách vượt dự kiến

Hà Nội thu ngân sách hơn 284 nghìn tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách hơn 284 nghìn tỷ đồng

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Hà Nội khóa sổ tài chính cuối năm: Tổng thu ngân sách qua Kho bạc hơn 284.000 tỷ đồng

Hà Nội khóa sổ tài chính cuối năm: Tổng thu ngân sách qua Kho bạc hơn 284.000 tỷ đồng

Bí thư Vương Đình Huệ: Cần cố gắng gấp 10 lần đồng hành cùng thành phố thực hiện mọi mục tiêu đề ra

Bí thư Vương Đình Huệ: Cần cố gắng gấp 10 lần đồng hành cùng thành phố thực hiện mọi mục tiêu đề ra

Hà Nội thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán

Hà Nội thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán

Hà Nội thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán, đạt hơn 284 nghìn tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán, đạt hơn 284 nghìn tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách hơn 284 nghìn tỷ đồng, đạt 102% dự toán

Hà Nội thu ngân sách hơn 284 nghìn tỷ đồng, đạt 102% dự toán

Hà Nội thu ngân sách đạt 284.458 tỷ đồng, vượt 2% dự toán

Hà Nội thu ngân sách đạt 284.458 tỷ đồng, vượt 2% dự toán

Ông Nguyễn Thành Phong: TP.HCM thu ngân sách vượt dự kiến

Ông Nguyễn Thành Phong: TP.HCM thu ngân sách vượt dự kiến

TP.HCM thu ngân sách 1.015 tỷ mỗi ngày

TP.HCM thu ngân sách 1.015 tỷ mỗi ngày

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Những 'điểm sáng' trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng

Những 'điểm sáng' trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng

Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Đà Nẵng: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua

Đà Nẵng: Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp của Đà Nẵng cao nhất trong 10 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp của Đà Nẵng cao nhất trong 10 năm qua

Vỉa hè sử dụng không đúng công năng thì lát đá gì cũng vỡ

Vỉa hè sử dụng không đúng công năng thì lát đá gì cũng vỡ

Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn

Bội chi ngân sách tăng lên, nợ công còn trong ngưỡng an toàn

Ngân sách Nhật Bản trong tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Ngân sách Nhật Bản trong tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Nhật Bản: Ngân sách tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Nhật Bản: Ngân sách tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Ngân sách Nhật Bản trong tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Ngân sách Nhật Bản trong tài khóa 2021 có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD

Điểm danh 5 Viện, Hội được phân bổ ngân sách hơn 6.318 tỷ năm 2021

Điểm danh 5 Viện, Hội được phân bổ ngân sách hơn 6.318 tỷ năm 2021

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

BR-VT tăng cường năng lực cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

BR-VT tăng cường năng lực cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng bền vững

'Lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu quả của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân'

'Lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá năng lực, hiệu quả của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân'

Ảnh hưởng COVID-19, Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành ngân sách thế nào?

Ảnh hưởng COVID-19, Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành ngân sách thế nào?

Hơn 25.500 tỷ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2021

Hơn 25.500 tỷ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2021

Bộ Tài chính giải bài toán cân đối ngân sách trong đại dịch Covid-19

Bộ Tài chính giải bài toán cân đối ngân sách trong đại dịch Covid-19

HĐND TP.HCM thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng

HĐND TP.HCM thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng

TP Hồ Chí Minh phấn đấu thu 2 triệu tỷ đồng ngân sách giai đoạn 2021- 2025

TP Hồ Chí Minh phấn đấu thu 2 triệu tỷ đồng ngân sách giai đoạn 2021- 2025

Lời cam kết của 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Lời cam kết của 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM