Các chuyên gia bóng đá Đức truyền đạt kĩ năng cho HLV trẻ Việt Nam

Các chuyên gia bóng đá Đức truyền đạt kĩ năng cho HLV trẻ Việt Nam

Nhân rộng mô hình 'Thành phố an toàn cho trẻ em gái'

Nhân rộng mô hình 'Thành phố an toàn cho trẻ em gái'

Tập huấn kỹ năng chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0 - 3 tuổi

Tập huấn kỹ năng chăm sóc và phát triển trẻ thơ từ 0 - 3 tuổi

Hơn 30% trẻ em gái bị quấy rối khi đi xe buýt

Hơn 30% trẻ em gái bị quấy rối khi đi xe buýt

Đạp xe tuyên truyền vì thành phố an toàn với trẻ em gái

Đạp xe tuyên truyền vì thành phố an toàn với trẻ em gái

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng cho trẻ em gái

Hà Nội có thêm điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng cho trẻ em

Hà Nội có thêm điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng cho trẻ em

Ra mắt điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng cho trẻ em

Ra mắt điểm vui chơi an toàn, thân thiện và bình đẳng cho trẻ em