Hội đồng bảo an LHQ nhóm họp về bảo vệ người dân bị nạn đói do xung đột

Hội đồng bảo an LHQ nhóm họp về bảo vệ người dân bị nạn đói do xung đột

'Lưới ma' ám ảnh Đại Tây Dương

'Lưới ma' ám ảnh Đại Tây Dương

Chống đói nghèo vì quyền trẻ em

Chống đói nghèo vì quyền trẻ em

LHQ cảnh báo tình trạng đói nghèo gia tăng trên toàn thế giới

LHQ cảnh báo tình trạng đói nghèo gia tăng trên toàn thế giới

Liên hợp quốc tạo điều kiện cho UNICEF hỗ trợ nhân đạo tại Triều Tiên

Liên hợp quốc tạo điều kiện cho UNICEF hỗ trợ nhân đạo tại Triều Tiên

Hàn Quốc vẫn viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Hàn Quốc vẫn viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Nỗi khổ của người dân Nam Sudan

Vấn đề an ninh lương thực: Cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn cầu

Số người đói ăn tỷ lệ thuận với mức tăng của nhiệt độ trái đất