Những di sản tinh thần vô giá của Bác Hồ trên mảnh đất Hong Kong

Những di sản tinh thần vô giá của Bác Hồ trên mảnh đất Hong Kong

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, phóng viên TTXVN đã tìm đến các...
Bản lĩnh cách mạng của người cộng sản Nguyễn Ái Quốc thời kỳ ở Hong Kong

Bản lĩnh cách mạng của người cộng sản Nguyễn Ái Quốc thời kỳ ở Hong Kong

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Chu Đức Tính - người lưu giữ di sản quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chuyện về bức tranh thêu Bác Hồ tặng ân nhân

Chuyện về bức tranh thêu Bác Hồ tặng ân nhân

Phim 'Về nhà đi con' giành giải Đặc biệt Liên hoan truyền hình Toàn quốc 39

Phim 'Về nhà đi con' giành giải Đặc biệt Liên hoan truyền hình Toàn quốc 39

'Về nhà đi con' giành giải đặc biệt tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019

'Về nhà đi con' giành giải đặc biệt tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường