Máy bay sượt qua đầu đám đông khi hạ cánh

Máy bay sượt qua đầu đám đông khi hạ cánh

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Người lao động được lợi như thế nào?

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Người lao động được lợi như thế nào?

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị không tăng lương tối thiểu năm 2020

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị không tăng lương tối thiểu năm 2020

VASEP lo tăng lương tối thiểu có thể làm giảm thu nhập người lao động ngành thủy sản

VASEP lo tăng lương tối thiểu có thể làm giảm thu nhập người lao động ngành thủy sản

Ngành thủy sản kiến nghị không tăng lương tối thiểu trong năm 2020

Ngành thủy sản kiến nghị không tăng lương tối thiểu trong năm 2020

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị giãn tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị giãn tăng lương tối thiểu

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

Tăng lương tối thiếu vùng từ năm 2020: Người lao động khấp khởi mừng thầm, vẫn băn khoăn 'mức sống tối thiểu đủ sống'

Tăng lương tối thiếu vùng từ năm 2020: Người lao động khấp khởi mừng thầm, vẫn băn khoăn 'mức sống tối thiểu đủ sống'

Người Việt để bình quân bao nhiêu tiền trong tài khoản thanh toán?

Người Việt để bình quân bao nhiêu tiền trong tài khoản thanh toán?

Pháp thúc đẩy G7 thống nhất về thuế doanh nghiệp tối thiểu

Pháp thúc đẩy G7 thống nhất về thuế doanh nghiệp tối thiểu

Australia có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Australia có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Tác động kép của tăng 5,5% lương tối thiểu

Tác động kép của tăng 5,5% lương tối thiểu

Người lao động Australia được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Người lao động Australia được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

55% trẻ em, thanh thiếu niên trên toàn cầu không biết đọc và làm toán

55% trẻ em, thanh thiếu niên trên toàn cầu không biết đọc và làm toán

Mục tiêu 2020: Hàn Quốc tăng mức lương tối thiểu 2,9% lên 8,590 won

Mục tiêu 2020: Hàn Quốc tăng mức lương tối thiểu 2,9% lên 8,590 won

Lo nhiều 'gánh nặng', doanh nghiệp thủy sản đề xuất không tăng lương tối thiểu

Lo nhiều 'gánh nặng', doanh nghiệp thủy sản đề xuất không tăng lương tối thiểu

Lại 'nóng' chuyện mức sống tối thiểu

Lại 'nóng' chuyện mức sống tối thiểu

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt ở mức 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt ở mức 5,5%

Chốt phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt phương án tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Hàn Quốc chốt mức lương tối thiểu cho năm 2020 tăng 2,87%

Hàn Quốc chốt mức lương tối thiểu cho năm 2020 tăng 2,87%

Con số nào phù hợp thực tiễn?

Con số nào phù hợp thực tiễn?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng ở mức bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng ở mức bao nhiêu?

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 150.000 - 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt phương án tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt phương án tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Chính thức chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chính thức chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chính thức chốt mức tăng là 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chính thức chốt mức tăng là 5,5%

Hài hòa lợi ích - Lối thoát cho 'ma trận' tăng lương tối thiểu vùng

Hài hòa lợi ích - Lối thoát cho 'ma trận' tăng lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Chốt phương án tăng 5,5% mức lương tối thiểu vùng

Chốt phương án tăng 5,5% mức lương tối thiểu vùng

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng 5,5%

Chốt mức tăng lương năm 2020 là 240.000 đồng

Chốt mức tăng lương năm 2020 là 240.000 đồng

'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

'Chốt' phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5.5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5.5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Lương tối thiểu vùng tăng thêm 240.000 đồng vào năm 2020

Lương tối thiểu vùng tăng thêm 240.000 đồng vào năm 2020

Lương tối thiểu vùng 2020: Chốt mức tăng cao nhất 240 nghìn đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng 2020: Chốt mức tăng cao nhất 240 nghìn đồng/tháng

Chốt đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chốt đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VIII): Doanh nghiệp 'chưa thực sự đồng tình'

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VIII): Doanh nghiệp 'chưa thực sự đồng tình'

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chính thức chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chính thức chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Doanh nghiệp không muốn tăng lương tối thiểu 2020

Doanh nghiệp không muốn tăng lương tối thiểu 2020

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt tăng mức 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt tăng mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng nhiều nhất 240 nghìn đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng nhiều nhất 240 nghìn đồng/tháng

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 có thể tăng tối đa 240.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng 2020 có thể tăng tối đa 240.000 đồng/tháng

Bất ngờ chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Bất ngờ chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VII): Chốt mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VII): Chốt mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' phương án tăng ở mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' phương án tăng ở mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: 'Chốt' mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu không tăng, chỉ doanh nghiệp FDI hưởng lợi?

Lương tối thiểu không tăng, chỉ doanh nghiệp FDI hưởng lợi?

Mức sống tối thiểu chỉ là một yếu tố để tính lương tối thiểu vùng

Mức sống tối thiểu chỉ là một yếu tố để tính lương tối thiểu vùng

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VI): Doanh nghiệp kiến nghị mức tăng 3,5 - 4%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VI): Doanh nghiệp kiến nghị mức tăng 3,5 - 4%

Đại diện chủ sử dụng lao động nói gì trước vòng đàm phán lương tối thiểu?

Đại diện chủ sử dụng lao động nói gì trước vòng đàm phán lương tối thiểu?

Bất ngờ xuất hiện 3 phương án đề xuất lương tối thiểu vùng 2020

Bất ngờ xuất hiện 3 phương án đề xuất lương tối thiểu vùng 2020

Hôm nay chốt lương tối thiểu năm tới tăng 2 hay 8%?

Hôm nay chốt lương tối thiểu năm tới tăng 2 hay 8%?

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Lương thấp, nhiều công nhân phải 'đẻ thuê', vay nặng lãi

Còn phải phụ thuộc vào giá

Còn phải phụ thuộc vào giá

VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5% mới đảm bảo mức sống tối thiểu!

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5% mới đảm bảo mức sống tối thiểu!

Chiều nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2020?

Chiều nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2020?

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ V): Có thể 'chốt' phương án điều chỉnh trong phiên thứ hai?

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ V): Có thể 'chốt' phương án điều chỉnh trong phiên thứ hai?

Hôm nay, có thể chốt tăng lương tối thiểu vùng 2020

Hôm nay, có thể chốt tăng lương tối thiểu vùng 2020

Cân bằng mức sống tối thiểu và sức sống doanh nghiệp

Cân bằng mức sống tối thiểu và sức sống doanh nghiệp

Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng cao nhất 8,18%

Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng cao nhất 8,18%

5 bất cập trong tính toán mức sống tối thiểu

5 bất cập trong tính toán mức sống tối thiểu

Họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt tăng ở mức bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt tăng ở mức bao nhiêu?

Bàn lương tối thiểu thế nào khi nhiều công nhân cuối tháng chỉ ăn cơm chan canh suông?

Bàn lương tối thiểu thế nào khi nhiều công nhân cuối tháng chỉ ăn cơm chan canh suông?

Lương tối thiểu 2020: Các bên 'bật mí' về đề xuất trước phiên đàm phán chiều 11/7

Lương tối thiểu 2020: Các bên 'bật mí' về đề xuất trước phiên đàm phán chiều 11/7

Lương không đủ sống, công nhân phải 'giật gấu vá vai'

Lương không đủ sống, công nhân phải 'giật gấu vá vai'

Vay vốn đi du học ở đâu?

Vay vốn đi du học ở đâu?

Lương tối thiểu phải tăng ít nhất 8%

Lương tối thiểu phải tăng ít nhất 8%

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước

Mức sống tối thiểu: Không thể áp dụng cách tính từ… 10 năm trước

Tổng LĐLĐ VN đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,52 - 8,18%

Tổng LĐLĐ VN đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,52 - 8,18%

Hôm nay chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Hôm nay chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng ở mức nào?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng ở mức nào?

CHƯA THỐNG NHẤT VỀ MỨC SỐNG TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHƯA THỐNG NHẤT VỀ MỨC SỐNG TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG