Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch giữ chức Chính ủy Quân khu 5

Bé sơ sinh trong túi, treo xe máy: Nhiều người nhận nuôi

Bé sơ sinh trong túi, treo xe máy: Nhiều người nhận nuôi

Hoảng hồn phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nylon treo trên xe máy

Hoảng hồn phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong túi nylon treo trên xe máy

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Quảng Ngãi: Một bé trai bị bỏ túi ni lông treo trên xe ven đường

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn treo trên xe máy

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bịch nilong treo trên xe máy

Quảng Ngãi: Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy dựng ven đường

Quảng Ngãi: Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy dựng ven đường

Giật mình thấy bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên xe máy

Giật mình thấy bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên xe máy

Bé trai còn nguyên dây rốn, gói trong túi treo trên xe người đi đường

Bé trai còn nguyên dây rốn, gói trong túi treo trên xe người đi đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy bên đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon, treo trên xe máy bên đường

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nylon treo trên xe máy

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nylon treo trên xe máy

Phẫn nộ: Bé sơ sinh bị bỏ trong bao nylon treo trên xe máy

Phẫn nộ: Bé sơ sinh bị bỏ trong bao nylon treo trên xe máy

Quảng Ngãi: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

Quảng Ngãi: Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi

Bé trai còn nguyên dây rốn bọc túi nilon bỏ rơi ở Quảng Ngãi

Bé trai còn nguyên dây rốn bọc túi nilon bỏ rơi ở Quảng Ngãi

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ trong túi nilon

Phóng viên mặt trận: Thiên thần lặng lẽ

Phóng viên mặt trận: Thiên thần lặng lẽ

Quảng Ngãi: Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa cho hiệu quả cao

Quảng Ngãi: Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa cho hiệu quả cao

Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp cơ sở

Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp cơ sở

Sát Tết bị 'khỉ dòm nhà'

Sát Tết bị 'khỉ dòm nhà'