Tặng hệ thống điện mặt trời cho đồng bào thiểu số huyện Vân Canh, Bình Định

Tặng hệ thống điện mặt trời cho đồng bào thiểu số huyện Vân Canh, Bình Định

Chiều qua (15/1), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các nhà trợ tổ chức bàn giao hệ thống điện năng...
Tăng cường 'chất thép' cho hệ thống chính trị cơ sở

Tăng cường 'chất thép' cho hệ thống chính trị cơ sở

Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ

Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ

Bình Định tôn vinh 32 'hạt giống đỏ' về khoa học, công nghệ

Bình Định tôn vinh 32 'hạt giống đỏ' về khoa học, công nghệ

Bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Bạc Liêu, Bình Định

Bổ nhiệm nhân sự mới tại TP.HCM, Bạc Liêu, Bình Định

Thủ tướng Chính phủ chuẩn y các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định

Bình Định công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Bình Định công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Bình Định: Công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh

Bình Định: Công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh

Thủ tướng chuẩn y kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định

Thủ tướng chuẩn y kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh Bình Định

Thủ tướng chuẩn y ông Nguyễn Phi Long là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Thủ tướng chuẩn y ông Nguyễn Phi Long là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Công bố quyết định chuẩn y các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định

Công bố quyết định chuẩn y các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định

Đất chảy và sạt lở núi ở Miền Trung: Tránh rủi ro từ sạt lở núi

Đất chảy và sạt lở núi ở Miền Trung: Tránh rủi ro từ sạt lở núi

Chân dung tân Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành vừa được bầu

Chân dung tân Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành vừa được bầu

Một số địa phương kiện toàn nhân sự chủ chốt

Một số địa phương kiện toàn nhân sự chủ chốt

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Phi Long được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Bình Định bầu nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bình Định: Bầu chức danh Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Bình Định có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Bầu bổ sung 8 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Bầu bổ sung 8 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bình Định có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Phi Long làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch tỉnh Bình Định

Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn làm Chủ tịch tỉnh Bình Định

Mở lớp Cao cấp chính trị đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên sau dịch

Mở lớp Cao cấp chính trị đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên sau dịch

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Xây dựng Bình Định thành điểm du lịch '3 tốt' và '3 không'

Xây dựng Bình Định thành điểm du lịch '3 tốt' và '3 không'

Infographic: Sự nghiệp tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Infographic: Sự nghiệp tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Chân dung những tân Bí thư Tỉnh ủy các địa phương Bình Định, Đắk Nông, Bình Thuận, Lào Cai, Long An

Chân dung những tân Bí thư Tỉnh ủy các địa phương Bình Định, Đắk Nông, Bình Thuận, Lào Cai, Long An

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX có 1 nhân sự nữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định khóa XX có 1 nhân sự nữ

Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng là tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng là tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX

Ông Hồ Quốc Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX

Chủ tịch UBND tỉnh đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX

Chủ tịch UBND tỉnh đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khóa XX

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Đồng chí Hồ Quốc Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Định