Miền Trung ơi...

Miền Trung ơi...

'Cần Thơ hướng về miền Trung' không chỉ là chương trình gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi...
Cần Thơ vận động hơn 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Cần Thơ vận động hơn 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Miền Tây hướng về miền Trung

Miền Tây hướng về miền Trung

Chương trình 'Nghệ sĩ thời Covid-19'

Chương trình 'Nghệ sĩ thời Covid-19'

Mài ngọc cho sân khấu

Mài ngọc cho sân khấu

Người chiến binh quả cảm

Người chiến binh quả cảm

Khán giả TP.HCM háo hức xem cải lương miễn phí

Khán giả TP.HCM háo hức xem cải lương miễn phí

Tranh cãi TP.HCM tài trợ diễn cải lương miễn phí

Tranh cãi TP.HCM tài trợ diễn cải lương miễn phí

'Cải lương đâu rẻ rúng đến mức phải cho không!'

'Cải lương đâu rẻ rúng đến mức phải cho không!'

Thưởng thức nghệ thuật miễn phí ?

Cải lương miễn phí: Nên hay không?

Cải lương miễn phí: Nên hay không?

Cải lương miễn phí, nghệ sĩ lẫn khán giả đều buồn

Cải lương miễn phí, nghệ sĩ lẫn khán giả đều buồn

Vở 'Giấc mộng đêm xuân' diễn miễn phí phục vụ khán giả

Vở 'Giấc mộng đêm xuân' diễn miễn phí phục vụ khán giả

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường

Vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường

Dựng lại cải lương Lan và Điệp

Dựng lại cải lương Lan và Điệp