Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tây Ninh triển khai quyết định của Ban Bí thư

Tây Ninh triển khai quyết định của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

7 lãnh đạo tỉnh Tây Ninh được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ

7 lãnh đạo tỉnh Tây Ninh được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Bí thư chỉ định 7 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Ban Bí thư chỉ định 7 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Ban Bí thư chỉ định 7 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Ban Bí thư chỉ định 7 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Bồi dưỡng nghiệp vụ hơn 100 Công an chính quy ở cơ sở

Sôi nổi Hội thi báo cáo viên giỏi Công an Tây Ninh

Nâng cao kiến thức thực tế cho gần 100 học viên cao cấp chính trị

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ