Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2021

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2021

Ngày 29-12, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2021 và Tổng...
Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết quả bầu cử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Giới thiệu bầu ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Giới thiệu bầu ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII họp phiên trù bị

Trường THPT Lý Tự Trọng tổng kết năm học 2019-2020

Trường THPT Lý Tự Trọng tổng kết năm học 2019-2020

Phúc thẩm Phó CT Nha Trang 29/5: Sao chưa cách chức ông Lê Huy Toàn?

Phúc thẩm Phó CT Nha Trang 29/5: Sao chưa cách chức ông Lê Huy Toàn?

Ông Tạ Hồng Quang và Trần Ngọc Sanh được chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Tạ Hồng Quang và Trần Ngọc Sanh được chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Gặp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

Gặp mặt nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

Cho ông Lê Thanh Quang thôi chức Bí thư Khánh Hòa để chữa bệnh

Cho ông Lê Thanh Quang thôi chức Bí thư Khánh Hòa để chữa bệnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh thành

Nhân sự mới tại Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bắc Giang

Nhân sự mới tại Đồng Tháp, Khánh Hòa, Bắc Giang

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 11 tỉnh, thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 11 tỉnh, thành