Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chuyển trạng thái phòng, chống dịch COVID-19 từ phòng ngự sang chủ động tấn công

Ngày 5-5-2021, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì...
Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho tập thể

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho tập thể

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho các cá nhân

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về khen thưởng cho các cá nhân

Phải làm sao để có nhiều chiến sĩ thi đua, thay vì sĩ quan thi đua

Phải làm sao để có nhiều chiến sĩ thi đua, thay vì sĩ quan thi đua

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII - kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII - kỳ họp thứ 19 (tiếp theo)

Ông Đoàn Ngọc Hải có được tặng Huân chương của mình cho người khác?

Ông Đoàn Ngọc Hải có được tặng Huân chương của mình cho người khác?

Danh sách cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo ưu tú' cho 917 cá nhân

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 'Nhà giáo ưu tú' cho 917 cá nhân

Quảng Ninh 'mượn tạm' nguồn quỹ thi đua khen thưởng để thưởng đội bóng

Quảng Ninh 'mượn tạm' nguồn quỹ thi đua khen thưởng để thưởng đội bóng

Giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Giáo viên bị kỷ luật cảnh cáo thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương bao lâu?

Nhận kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục', sao tôi thấy tủi thân quá

Nhận kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục', sao tôi thấy tủi thân quá

VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng

Cả nước có bao nhiêu giáo viên đạt chiến sĩ thi đua 6 năm liền như cô Tuất?

Cả nước có bao nhiêu giáo viên đạt chiến sĩ thi đua 6 năm liền như cô Tuất?

Thanh Hóa: Công nhân, viên chức ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh văn minh, thịnh vượng

Thanh Hóa: Công nhân, viên chức ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh văn minh, thịnh vượng

Nhân rộng các điển hình trong phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng

Nhân rộng các điển hình trong phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

Giáo viên bị kiểm điểm vì dạy thêm có bị cắt thi đua không?

Giáo viên bị kiểm điểm vì dạy thêm có bị cắt thi đua không?

Thi đua khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, nêu gương

Thi đua khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, nêu gương

Thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở

Thi đua khen thưởng phải hướng vào cơ sở

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng HCLĐ hạng Ba

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị tặng thưởng HCLĐ hạng Ba

Hoàn thiện các quy định về thi đua và danh hiệu theo hướng về cơ sở

Hoàn thiện các quy định về thi đua và danh hiệu theo hướng về cơ sở

Sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về thi đua, khen thưởng

Sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về thi đua, khen thưởng

Đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng

Đề xuất sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị Huân chương Độc lập hạng Nhất

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị Huân chương Độc lập hạng Nhất

Lấy ý kiến về việc đề nghị phong tặng danh hiệu 'Anh hùng LLVT nhân dân'

Lấy ý kiến về việc đề nghị phong tặng danh hiệu 'Anh hùng LLVT nhân dân'

Khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc 'Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời'

Khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc 'Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời'

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Khối thi đua Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối II): Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh đề nghị tặng, truy tặng huân, huy chương các loại

Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh đề nghị tặng, truy tặng huân, huy chương các loại

35 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động tín dụng chính sách

35 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong hoạt động tín dụng chính sách

UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2021

UBND tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua năm 2021

Luật sư nói gì về Huân chương Lao động dành cho 12 học sinh đoạt huy chương Olympic?

Luật sư nói gì về Huân chương Lao động dành cho 12 học sinh đoạt huy chương Olympic?

Danh sách đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến

Chưa đủ điều kiện khen thưởng

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương

Bộ GD&ĐT lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng Huân chương

Không có tiền thưởng kèm theo một số hình thức khen thưởng

Không có tiền thưởng kèm theo một số hình thức khen thưởng

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc

Hôm nay, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc

Chủ tịch Quốc hội: Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Quốc hội: Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tiến hành phiên trù bị

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội: Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước

Chủ tịch Quốc hội: Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước

Bắt đầu các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Bắt đầu các hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X