Tiếp tục phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tiếp tục phiên tòa xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tại tòa, nhóm luật sư bào chữa của ông Netanyhu đã yêu cầu Tòa án cung cấp thêm bằng chứng nhằm vào nhà...
Tòa án Israel nối lại phiên tòa xét xử đương kim Thủ tướng Netanyahu

Tòa án Israel nối lại phiên tòa xét xử đương kim Thủ tướng Netanyahu

Tòa án Israel nối lại phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Tòa án Israel nối lại phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hầu tòa tại Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hầu tòa tại Jerusalem

Thủ tướng Israel Netanyahu phải trình diện ngay tại tòa

Thủ tướng Israel Netanyahu phải trình diện ngay tại tòa

Tòa án Israel yêu cầu Thủ tướng B.Netanyahu trình diện ngay từ phiên đầu xét xử

Tòa án Israel yêu cầu Thủ tướng B.Netanyahu trình diện ngay từ phiên đầu xét xử

Israel hoãn phiên xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì COVID-19

Israel hoãn phiên xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì COVID-19

Tòa án Israel bác bỏ yêu cầu hoãn xét xử của Thủ tướng Netanyahu

Tòa án Israel bác bỏ yêu cầu hoãn xét xử của Thủ tướng Netanyahu