Nhọc nhằn đời khai thác quặng 'chui'

Không công ăn việc làm, cuộc sống khó khăn với những lo toan cơm, áo, gạo, tiền khiến nhiều người dân thôn...