Kỷ niệm trường xưa

Kỷ niệm trường xưa

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn mỡ bẩn sắp chuyển ra miền Bắc tiêu thụ

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn mỡ bẩn sắp chuyển ra miền Bắc tiêu thụ

Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn mỡ bò bốc mùi hôi thối

Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn mỡ bò bốc mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Bắt giữ gần 1 tấn mỡ bẩn đưa ra Bắc tiêu thụ

Hà Tĩnh: Bắt giữ gần 1 tấn mỡ bẩn đưa ra Bắc tiêu thụ

Phát hiện xe tải chở gần 1 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe tải chở gần 1 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 1 tấn mỡ bẩn đang tuồn ra miền Bắc

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 1 tấn mỡ bẩn đang tuồn ra miền Bắc

Phát hiện gần tấn mỡ động vật bẩn sắp tung ra thị trường

Phát hiện gần tấn mỡ động vật bẩn sắp tung ra thị trường

Hà Tĩnh: Bắt xe ô tô tải vận chuyển gần 1 tấn mỡ bò bẩn

Hà Tĩnh: Bắt xe ô tô tải vận chuyển gần 1 tấn mỡ bò bẩn

Công an Hà Tĩnh thu giữ xe ô tô vận chuyển 975 kg mỡ bẩn đi tiêu thụ

Công an Hà Tĩnh thu giữ xe ô tô vận chuyển 975 kg mỡ bẩn đi tiêu thụ

'Tuýt còi' gần 1 tấn mỡ bò bẩn trên đường đi tiêu thụ

'Tuýt còi' gần 1 tấn mỡ bò bẩn trên đường đi tiêu thụ

Gần 1 tấn mỡ bò bẩn 'suýt' được vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc

Gần 1 tấn mỡ bò bẩn 'suýt' được vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc