Cuộc thi TechFest 2018 gọi tên Abivin - Chuỗi cung ứng trên nền tảng AI

Cuộc thi TechFest 2018 gọi tên Abivin - Chuỗi cung ứng trên nền tảng AI

Abivin vô địch cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Abivin vô địch cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Abivin trở thành Quán quân cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2018

Abivin trở thành Quán quân cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2018

Abivin giành Quán quân cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2018

Abivin giành Quán quân cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2018

Đội Abivin vô địch cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Đội Abivin vô địch cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Đội Abivin giành giải nhất cuộc thi chung kết Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Đội Abivin giành giải nhất cuộc thi chung kết Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2018

Dấu ấn Techfest 2018

Dấu ấn Techfest 2018

Abivin sẽ đại diện Việt Nam tham dự Startup Worldcup tại Mỹ

Abivin sẽ đại diện Việt Nam tham dự Startup Worldcup tại Mỹ

Phần mềm trên nền tảng AI vô địch Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2018

Phần mềm trên nền tảng AI vô địch Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2018

Vòng loại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0 chính thức khởi tranh

Vòng loại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0 chính thức khởi tranh

Gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng

Gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng

Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0

Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0

Điểm nhấn công nghệ tuần: Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Điểm nhấn công nghệ tuần: Ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

Tham gia thi khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội nhận 1 triệu đô la

Tham gia thi khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội nhận 1 triệu đô la