Trung tâm của giáo sư Hồ Ngọc Đại kiến nghị khi sách bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi thế nào?

Trung tâm của giáo sư Hồ Ngọc Đại kiến nghị khi sách bị loại: Bộ GD&ĐT phản hồi thế nào?

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ GD&ĐT phản hồi kiến nghị về việc SGK của GS Hồ Ngọc Đại bị loại

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

Bộ sách công nghệ Giáo dục lớp 1 bị loại khỏi vòng thẩm định, GS Hồ Ngọc Đại nói gì?

SGK bị đánh 'trượt': GS Đại đau xót, Bộ GD&ĐT không thể sửa chương trình khung

SGK bị đánh 'trượt': GS Đại đau xót, Bộ GD&ĐT không thể sửa chương trình khung

Thẩm định sách giáo khoa mới: Năm người mười ý

Thẩm định sách giáo khoa mới: Năm người mười ý

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ vì sách Công nghệ Giáo dục bị loại'

GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi không bất ngờ vì sách Công nghệ Giáo dục bị loại'

Sách giáo khoa Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định

Sách giáo khoa Tiếng Việt của GS Hồ Ngọc Đại bị loại khỏi vòng thẩm định