Đường sắt tê liệt trong hơn ba giờ vì tàu trật bánh

Đường sắt tê liệt trong hơn ba giờ vì tàu trật bánh

Vào khoảng 7 giờ, sáng 6-2, tại Km1550+460 tuyến đường sắt bắc - nam thuộc khu gian Ma Lâm - Mường Mán đoạn...