Lai Châu: 137 nhân viên y tế mất việc đối thoại với lãnh đạo Sở Y tế

Lai Châu: 137 nhân viên y tế mất việc đối thoại với lãnh đạo Sở Y tế

Sở Y tế Lai Châu đối thoại với 137 trường hợp bị chấm dứt hợp đồng

Có tiêu cực trong tuyển dụng 137 nhân viên y tế ở Lai Châu?

Có tiêu cực trong tuyển dụng 137 nhân viên y tế ở Lai Châu?

Vụ 137 nhân viên y tế mất việc ở Lai Châu: 2 Sở vi phạm Bộ luật Lao động

Vụ 137 nhân viên y tế mất việc ở Lai Châu: 2 Sở vi phạm Bộ luật Lao động

Vụ 137 nhân viên mất việc: Sở Y tế Lai Châu giải thích do 'hiểu lầm' văn bản

Vụ 137 nhân viên mất việc: Sở Y tế Lai Châu giải thích do 'hiểu lầm' văn bản

137 nhân viên y tế Lai Châu mất việc: 60% là nữ

137 nhân viên y tế Lai Châu mất việc: 60% là nữ

137 nhân viên y tế đột nhiên mất việc: 2 sở thực hiện trái quy định

137 nhân viên y tế đột nhiên mất việc: 2 sở thực hiện trái quy định

137 cán bộ y tế Lai Châu bỗng dưng mất việc

137 cán bộ y tế Lai Châu bỗng dưng mất việc

Tỉnh Lai Châu thông tin vụ 137 nhân viên ngành Y tế bị chấm dứt hợp đồng

Tỉnh Lai Châu thông tin vụ 137 nhân viên ngành Y tế bị chấm dứt hợp đồng

Lai Châu thông tin việc chấm dứt hợp đồng 137 nhân viên y tế

Sự thật về '137 cán bộ viên chức' y tế tỉnh Lai Châu bất ngờ mất việc

Sự thật về '137 cán bộ viên chức' y tế tỉnh Lai Châu bất ngờ mất việc

137 nhân viên y tế bỗng dưng bị chấm dứt hợp đồng lao động

137 nhân viên y tế bỗng dưng bị chấm dứt hợp đồng lao động

Nỗi niềm của 137 nhân viên ngành y tế Lai Châu đột nhiên mất việc

Nỗi niềm của 137 nhân viên ngành y tế Lai Châu đột nhiên mất việc