Thoát nghèo nhờ đào tạo nghề

Thoát nghèo nhờ đào tạo nghề

Đào tạo nghề cho nông dân: Phải gắn với đầu ra

Đào tạo nghề cho nông dân: Phải gắn với đầu ra

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Ưu tiên lao động yếu thế

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Ưu tiên lao động yếu thế

Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đời sống, văn hóa nông thôn ở Chương Mỹ ngày càng nâng cao chất lượng

Đời sống, văn hóa nông thôn ở Chương Mỹ ngày càng nâng cao chất lượng

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Mỹ Đức: Chưa học nghề xong đã có việc làm

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Mỹ Đức: Chưa học nghề xong đã có việc làm

Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đoàn kết giúp nhau làm kinh tế

Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đoàn kết giúp nhau làm kinh tế

Huyện Ứng Hòa: Hơn 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm

Huyện Ứng Hòa: Hơn 80% lao động nông thôn sau học nghề có việc làm

Hội Nông dân tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới