Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT ngày 31-12-2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng...
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần sự thay đổi mạnh mẽ

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần sự thay đổi mạnh mẽ

Những chính sách có hiệu lực từ 15/1

Những chính sách có hiệu lực từ 15/1

Hôm nay 15-1, hàng loạt chính sách quan trọng về y tế, lao động có hiệu lực

Hôm nay 15-1, hàng loạt chính sách quan trọng về y tế, lao động có hiệu lực

2 đối tượng được xóa nợ vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

2 đối tượng được xóa nợ vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

4 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xử lý rủi ro vay nợ

4 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được xử lý rủi ro vay nợ

Hướng dẫn về tiếp nhận tài trợ, đóng góp của Quỹ Phát triển DNNVV

Hướng dẫn về tiếp nhận tài trợ, đóng góp của Quỹ Phát triển DNNVV

Hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phục hồi nhanh nhất, tăng trưởng cao nhất

Phục hồi nhanh nhất, tăng trưởng cao nhất

Lãi suất cho vay đã hạ, vì sao doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn?

Lãi suất cho vay đã hạ, vì sao doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn?

Hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch: Chính sách chưa đủ mạnh

Hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch: Chính sách chưa đủ mạnh

Hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kỳ vọng Quốc hội xem xét, áp dụng một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Kỳ vọng Quốc hội xem xét, áp dụng một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Mức độ hỗ trợ vẫn còn quá nhỏ so với thiệt hại của doanh nghiệp

Mức độ hỗ trợ vẫn còn quá nhỏ so với thiệt hại của doanh nghiệp

Sự hỗ trợ và nỗ lực tự thân

Doanh nghiệp được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020

Doanh nghiệp được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020

Chính phủ: Hỗ trợ các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Chính phủ: Hỗ trợ các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Chính phủ cho phép 4 loại lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam

Chính phủ cho phép 4 loại lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam

Tạm dừng thanh tra, giảm loạt thuế phí cứu doanh nghiệp

Tạm dừng thanh tra, giảm loạt thuế phí cứu doanh nghiệp

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hậu Covid-19

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hậu Covid-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và giá dịch vụ hàng không

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và giá dịch vụ hàng không

Phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách để vực dậy nền kinh tế

Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách để vực dậy nền kinh tế

Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản hỗ trợ chống COVID-19

Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản hỗ trợ chống COVID-19

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất trong nước

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất trong nước

Chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu... ở cán bộ thi hành công vụ

Chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu... ở cán bộ thi hành công vụ

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

Dòng vốn mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Dòng vốn mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đưa vốn vay ưu đãi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với 3 ngân hàng

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với 3 ngân hàng

Ngân hàng đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

Ngân hàng đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

SHB đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ

SHB đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói hợp tác cùng Ngân hàng MB

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói hợp tác cùng Ngân hàng MB

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói hợp tác cùng Ngân hàng MB

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) triển khai gói hợp tác cùng Ngân hàng MB