Hơn 100 học sinh khu vực phía Nam tranh tài Giờ lập trình 2018

Hơn 100 học sinh khu vực phía Nam tranh tài Giờ lập trình 2018

Phát động Giờ Lập trình 2018, thúc đẩy giới trẻ sẵn sàng cho tương lai

Phát động Giờ Lập trình 2018, thúc đẩy giới trẻ sẵn sàng cho tương lai

Phát động Giờ Lập trình 2018, thúc đẩy giới trẻ sẵn sàng cho tương lai

Phát động Giờ Lập trình 2018, thúc đẩy giới trẻ sẵn sàng cho tương lai

Phát động chiến dịch Giờ Lập trình 2018 tại Việt Nam

Phát động chiến dịch Giờ Lập trình 2018 tại Việt Nam

Google dạy ngôn ngữ lập trình Scratch miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Google dạy ngôn ngữ lập trình Scratch miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Hơn 10.000 giờ học lập trình ngôn ngữ Scratch cho gần 1.300 học sinh

Hơn 10.000 giờ học lập trình ngôn ngữ Scratch cho gần 1.300 học sinh

Lập trình Tương lai cùng Google: trao cơ hội lập trình sáng tạo cho trẻ em

Lập trình Tương lai cùng Google: trao cơ hội lập trình sáng tạo cho trẻ em

Cha mẹ đừng sợ hai chữ 'lập trình'!

Cha mẹ đừng sợ hai chữ 'lập trình'!

'Lập trình tương lai cùng Google' với học sinh tiểu học

'Lập trình tương lai cùng Google' với học sinh tiểu học

Hơn 1.300 học sinh tiểu học với 800 sản phẩm lập trình tại lễ tổng kết Lập trình Tương lai cùng Google

Hơn 1.300 học sinh tiểu học với 800 sản phẩm lập trình tại lễ tổng kết Lập trình Tương lai cùng Google

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Công nghệ mở ra cánh cửa hi vọng cho giới trẻ Việt Nam

Google miễn phí 10.000 giờ học lập trình cho học sinh Việt Nam

Google miễn phí 10.000 giờ học lập trình cho học sinh Việt Nam

Hơn 1.200 học sinh tiểu học tại phía Nam sẽ được đào tạo lập trình miễn phí

Hơn 1.200 học sinh tiểu học tại phía Nam sẽ được đào tạo lập trình miễn phí

Google chắp cánh sáng tạo với dự án 'Lập trình tương lai'

Google chắp cánh sáng tạo với dự án 'Lập trình tương lai'

Google công bố dự án dạy lập trình miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM, Vĩnh Long, Tiền Giang

Google công bố dự án dạy lập trình miễn phí cho trẻ em ở TP.HCM, Vĩnh Long, Tiền Giang

Google chắp cánh sáng tạo với dự án 'Lập trình tương lai' cho trẻ

Google chắp cánh sáng tạo với dự án 'Lập trình tương lai' cho trẻ

'Lập trình Tương lai cùng Google' được đưa đến 10 trường tiểu học

'Lập trình Tương lai cùng Google' được đưa đến 10 trường tiểu học

'Con thuyền mơ ước' giúp 35.000 học sinh vùng sâu tiếp cận máy tính

'Con thuyền mơ ước' giúp 35.000 học sinh vùng sâu tiếp cận máy tính

Ra mắt dự án 'Con thuyền mơ ước'

Ra mắt dự án 'Con thuyền mơ ước'