Hồng Bàng (Hải Phòng): Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè

Hồng Bàng (Hải Phòng): Nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè

Ông Nguyễn Minh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Ông Nguyễn Minh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Sai phạm tại dự án chợ đầu mối, Chủ tịch quận bị điều chuyển làm Phó giám đốc Sở

Sai phạm tại dự án chợ đầu mối, Chủ tịch quận bị điều chuyển làm Phó giám đốc Sở

Hải Phòng: Điều động Chủ tịch quận Hồng Bàng làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hải Phòng: Điều động Chủ tịch quận Hồng Bàng làm Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Hải Phòng: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng bị điều chuyển làm Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH

Hải Phòng: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng bị điều chuyển làm Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH

Hải Phòng: Sau kỷ luật khiển trách, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng bị điều chuyển làm Phó Giám đốc Sở

Hải Phòng: Sau kỷ luật khiển trách, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng bị điều chuyển làm Phó Giám đốc Sở

Chủ tịch quận bị khiển trách về làm phó giám đốc sở

Nhiều tỉnh, thành kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt

Sau kỷ luật khiển trách, chủ tịch quận bị điều chuyển làm phó giám đốc sở

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng bị kỷ luật về làm Phó Giám đốc sở

Điều chuyển Chủ tịch quận Hồng Bàng bị kỷ luật về làm Phó Giám đốc Sở

Chủ tịch quận Hồng Bàng giữ chức Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng

Chủ tịch quận Hồng Bàng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng

Hải Phòng: Tiếp tục thả 100 con thiên nga trên sông Tam Bạc

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự chủ chốt của thành phố

Hải Phòng bầu, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo trước thềm Đại hội

Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng bổ nhiệm nhân sự mới

Nhân sự mới Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh

Hải Phòng công bố quyết định về công tác cán bộ

Hải Phòng: Ông Trần Quang Tuấn giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế bị tố chưa tốt nghiệp cấp 3 lên tiếng

Thực hư vụ chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế nhưng chưa tốt nghiệp cấp 3

Kỷ niệm 40 năm kết nghĩa 3 quận trung tâm 3 thành phố lớn

Hải Phòng: Xây dựng, phát triển quận Hồng Bàng theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại

Bốn kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ quận Hồng Bàng

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 4 tỉnh thành

Kiện toàn tổ chức, nhân sự 6 tỉnh thành