Nỗ lực hoàn thành đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi đúng tiến độ

Nỗ lực hoàn thành đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi đúng tiến độ

Đảm bảo tiến độ công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Đảm bảo tiến độ công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Lãnh đạo EVN thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ công nhân thi công công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Lãnh đạo EVN thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ công nhân thi công công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Kiểm tra tiến độ công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Kiểm tra tiến độ công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Thúc tiến độ đại dự án điện gần 12.000 tỉ đồng

Thúc tiến độ đại dự án điện gần 12.000 tỉ đồng

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV cung ứng điện cho miền Nam

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV cung ứng điện cho miền Nam