Nhiều nhà thầu xây lắp dự án đường dây 500kV mạch 3 đang chậm tiến độ

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, qua rà soát thực tế, nhiều nhà thầu xây lắp dự án đường dây 500kV mạch 3 đã và đang chậm tiến độ thi công, chậm triển khai tiến độ đào móng khi chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa có văn bản gửi Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), các nhà thầu tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công xây lắp Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối về việc thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 đối với toàn bộ dự án.

Theo EVNNPT, hiện nay các dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đang triển khai thi công xây dựng để hoàn thành các dự án vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 Các công nhân đang tiến hành đổ bê tông móng trụ tại vị trí 627 của đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi. Ảnh: Dân trí.

Các công nhân đang tiến hành đổ bê tông móng trụ tại vị trí 627 của đường dây 500 kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi. Ảnh: Dân trí.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, nhiều nhà thầu xây lắp đã và đang chậm tiến độ thi công, chậm triển khai tiến độ đào móng khi chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng. Nhiều vị trí móng cọc mặc dù đã được bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa đưa máy ép cọc vào vị trí để thi công.

Do thời gian thực hiện các dự án còn lại rất ngắn, để đảm bảo tiến độ đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các nhà thầu xây lắp khẩn trương, nghiêm túc thực hiện thi công ngay tất cả các vị trí móng đã bàn giao mặt bằng. Tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên lễ cho đến khi hoàn thành các dự án. Việc thi công phải thực chất, hiệu quả.

Các nhà thầu tư vấn giám sát tăng cường nhân lực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giám sát trên công trường để đảm bảo chất lượng công 2 trình, rà soát và báo cáo các Ban quản lý dự án danh sách các nhà thầu thi công chậm tiến độ để kịp thời đưa ra phương án xử lý.

Trường hợp có nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ, không nghiêm túc thực hiện thi công đồng thời các vị trí móng đã bàn giao; không tổ chức 3 ca, 4 kíp và 24/7 thì các đơn vị quản lý dự án căn cứ hợp đồng đã ký để có chế tài xử lý theo quy định. Trong đó có hình thức chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm để lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực nhằm đáp ứng tiến độ các Dự án.

Trước đó vào ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 2/2024 về các dự án đường dây 500kV mạch 3 nhằm đánh giá tiến độ công tác thi công cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về các dự án này.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc EVN cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, dự án 500kV mạch 3 còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, trong đó nổi lên là những vướng mắc liên quan tới quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các thủ tục tác động vào rừng để làm đường thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu; tiến độ bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến ở một số địa phương còn chậm.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo 9 địa phương và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo về tình hình triển khai dự án tại địa bàn, đồng thời kiến nghị cần sớm có tháo gỡ khó khăn về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để địa phương thực hiện một số thủ tục còn lại. Các địa phương cũng cam kết sẽ quyết liệt chỉ đạo, nỗ lực hết mình để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo tiến độ đề ra; hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải quyết các thủ tục, đảm bảo thi công...

Để thực hiện được tiến độ hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc trong tháng 02 năm 2024, nhất là các vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng và thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công và làm bãi tập kết nguyên vật liệu…; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với EVN và EVNNPT trong quá trình thực hiện các dự án thời gian tới để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm trình Chính phủ sửa đổi nghị định 156 liên quan tới đất rừng, cũng như có văn bản xin chủ trương thực hiện chuyển đổi để thi công; xử lý vấn đề liên quan tới công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đất rừng cao su.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, EVN và EVNNPT xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng cây cao su bị ảnh hưởng bởi các dự án, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Các tỉnh có dự án đi qua khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định để bàn giao dứt điểm vị trí móng cột, mặt bằng thi công trước ngày 20/2/2024 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/3/2024 để Chủ đầu tư triển khai thi công và thực hiện các công việc tiếp theo.

EVN và EVNNPT khẩn trương hoàn thiện, cung cấp hồ sơ liên quan để các địa phương có thể xây dựng phương án và đền bù giải phóng mặt bằng; khẩn trương thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng và đúng điều kiện thi công để đạt được tiến độ dự án.

Trong đó, cần phải sớm hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu còn lại ngay trong tháng 2, nhất là vấn đề lựa chọn nhà thầu để cung cấp vật tư thiết bị lõi cho dự án.

H.A

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/nhieu-nha-thau-xay-lap-du-an-duong-day-500kv-mach-3-dang-cham-tien-do-85441.html