Đồng chí Quách Thanh Giang giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức

Đồng chí Quách Thanh Giang giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định số 17/QĐ-VKSTC về điều động, bổ nhiệm đồng chí Quách Thanh...
Vì sao Công an TP.Thủ Đức có đến 16 cấp phó?

Vì sao Công an TP.Thủ Đức có đến 16 cấp phó?

Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của thành phố Thủ Đức

Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của TP Thủ Đức

Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của TP Thủ Đức

Bộ máy tố tụng TP Thủ Đức đã kiện toàn

Bộ máy tố tụng TP Thủ Đức đã kiện toàn

Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo VKSND TP. Thủ Đức

Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo VKSND TP. Thủ Đức

Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức mới được bổ nhiệm là ai?

Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức mới được bổ nhiệm là ai?

Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của thành phố Thủ Đức

Hoàn thiện bộ máy các cơ quan tố tụng của thành phố Thủ Đức

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Vài nét về tân Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Vài nét về tân Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm VKSND TP Thủ Đức

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm VKSND TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có Viện trưởng Viện kiểm sát

Thành phố Thủ Đức có Viện trưởng Viện kiểm sát

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng Viện KSND TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng Viện KSND TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh làm Viện trưởng VKSND TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKS TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng VKS TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng Viện kiểm sát TP Thủ Đức

Ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng Viện kiểm sát TP Thủ Đức