Khởi tố đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên hồng phiến

Khởi tố đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên hồng phiến

Thông tin thêm về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe tang: Mẹ bán ma túy cho con trai

Thông tin thêm về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe tang: Mẹ bán ma túy cho con trai

Khởi tố các đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp

Khởi tố các đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp

Tội phạm ma túy

Khởi tố vụ án mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe tang

Khởi tố vụ án mua bán, vận chuyển ma túy bằng xe tang

Khởi tố, bắt 3 đối tượng vụ thuê xe tang lễ chở 14.000 viên hồng phiến

Khởi tố, bắt 3 đối tượng vụ thuê xe tang lễ chở 14.000 viên hồng phiến

Khởi tố vụ án đường dây ma túy lớn nhất tại Huế

Khởi tố vụ án đường dây ma túy lớn nhất tại Huế

Vụ thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy: Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng

Vụ thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy: Khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng

Cho ma túy vào tiểu sành, thắp hương rải vàng mã dọc đường vận chuyển vẫn không thoát

Cho ma túy vào tiểu sành, thắp hương rải vàng mã dọc đường vận chuyển vẫn không thoát

Huế: Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy 'khủng' với 14.000 viên hồng phiến

Huế: Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy 'khủng' với 14.000 viên hồng phiến

Vụ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy: Bắt tạm giam người mẹ

Vụ xe tang vận chuyển 14.000 viên ma túy: Bắt tạm giam người mẹ

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ thuê xe tang vận chuyển ma túy vào Huế tiêu thụ

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ thuê xe tang vận chuyển ma túy vào Huế tiêu thụ

Mua ma túy của mẹ rồi thuê xe vận chuyển đi tiêu thụ

Mua ma túy của mẹ rồi thuê xe vận chuyển đi tiêu thụ

Khởi tố vụ án thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy

Khởi tố vụ án thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy

Khởi tố vụ án bỏ ma túy vào tiểu sành, dùng xe tang vận chuyển ở Huế

Khởi tố vụ án bỏ ma túy vào tiểu sành, dùng xe tang vận chuyển ở Huế

Khởi tố, bắt giam các đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp

Khởi tố, bắt giam các đối tượng thuê xe tang chở 14.000 viên ma túy tổng hợp

Khởi tố vụ án ma túy lớn nhất tại Thừa Thiên – Huế

Khởi tố vụ án ma túy lớn nhất tại Thừa Thiên – Huế

Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng' ở Huế

Bắt nhiều đối tượng trong đường dây ma túy 'khủng' ở Huế

Dùng xe tang lễ để vận chuyển ma túy

Dùng xe tang lễ để vận chuyển ma túy

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy giấu trong quan tài

Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy giấu trong quan tài

Khởi tố vụ án vận chuyển 14.000 viên ma túy trong tiểu sành xe tang

Khởi tố vụ án vận chuyển 14.000 viên ma túy trong tiểu sành xe tang

Khởi tố vụ án mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Thừa Thiên- Huế

Khởi tố vụ án mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay ở Thừa Thiên- Huế