Chém lìa bàn tay đối thủ để trả thù cho cha

Chém lìa bàn tay đối thủ để trả thù cho cha

Sơn cùng em ruột và một số người khác mang dao tự chế xông vào nhà nam thanh niên vừa đánh nhau với cha...
Truy tìm 9X ở Trà Vinh chém người đứt lìa bàn tay

Truy tìm 9X ở Trà Vinh chém người đứt lìa bàn tay

Truy tìm đối tượng tham gia chém người đứt lìa bàn tay ở Trà Vinh

Truy tìm đối tượng tham gia chém người đứt lìa bàn tay ở Trà Vinh

Công an Trà Vinh truy tìm kẻ chém người đứt lìa bàn tay

Công an Trà Vinh truy tìm kẻ chém người đứt lìa bàn tay

Trả thù cho cha, con chém lìa tay đối thủ

Trả thù cho cha, con chém lìa tay đối thủ

Cha bị đánh, 2 anh em chém đứt lìa bàn tay đối thủ

Cha bị đánh, 2 anh em chém đứt lìa bàn tay đối thủ

Truy tìm đối tượng tham gia chém người suýt chết

Truy tìm đối tượng tham gia chém người suýt chết

Truy tìm kẻ tham gia chém người đứt lìa bàn tay trái

Truy tìm kẻ tham gia chém người đứt lìa bàn tay trái

Truy tìm kẻ tham gia vụ chém lìa bàn tay chủ nhà

Truy tìm kẻ tham gia vụ chém lìa bàn tay chủ nhà

Bênh bố, thanh niên 19 tuổi vác kiếm chém lìa cánh tay đối thủ

Bênh bố, thanh niên 19 tuổi vác kiếm chém lìa cánh tay đối thủ

Trả thù cho cha, thanh niên vác dao, kiếm chém gần lìa tay đối thủ

Trả thù cho cha, thanh niên vác dao, kiếm chém gần lìa tay đối thủ

Trà Vinh: Bắt giữ đối tượng chém người để trả thù cho cha

Trà Vinh: Bắt giữ đối tượng chém người để trả thù cho cha

Nam thanh niên cầm dao chém người đứt lìa cánh tay

Nam thanh niên cầm dao chém người đứt lìa cánh tay

Thấy cha bị đánh, con trai cầm dao truy sát đối thủ

Thấy cha bị đánh, con trai cầm dao truy sát đối thủ

Trả thù cho cha, nam thanh niên vác dao chém lìa cánh tay đối phương

Trả thù cho cha, nam thanh niên vác dao chém lìa cánh tay đối phương

Cha bị đánh, con dùng kiếm chém gần lìa cánh tay đối thủ

Cha bị đánh, con dùng kiếm chém gần lìa cánh tay đối thủ

Bênh cha, cầm dao chém người đứt lìa cánh tay trái người khác

Bênh cha, cầm dao chém người đứt lìa cánh tay trái người khác