Ghi chép: Những 'bông hồng thép' ở Trường Sơn năm xưa

Ghi chép: Những 'bông hồng thép' ở Trường Sơn năm xưa

Tháng 3/1973, khi đến thăm Trung đội B3 (Đoàn 559) trên đèo Phu La Nhích, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thốt...