Đà Nẵng công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ

Đà Nẵng công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng giữ chức Bí thư quận Cẩm Lệ

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng giữ chức Bí thư quận Cẩm Lệ

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Sau thí điểm sáp nhập, Đà Nẵng tái lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sau thí điểm sáp nhập, Đà Nẵng tái lập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Bổ nhiệm nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng tái lập Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng: Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Đà Nẵng công bố quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP

Đà Nẵng tách văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và UBND, điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng tách văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và UBND, điều động hàng loạt cán bộ

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Ông Phạm Tấn Xử làm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND và UBND

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng: Tái lập văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Đà Nẵng tách văn phòng và điều động hàng loạt cán bộ

Bầu trực tiếp Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Bầu trực tiếp Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

CATP ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan thành phố

CATP ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan thành phố

Tiếp tục các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư

Tiếp tục các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 4 địa phương

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự ở 4 địa phương

Kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Kiện toàn nhân sự BCH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Đà Nẵng

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Đà Nẵng

Công bố 8 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng

Công bố 8 nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng

Đà Nẵng trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y 8 ủy viên Đảng bộ thành phố

Đà Nẵng trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y 8 ủy viên Đảng bộ thành phố

Ban Bí thư chỉ định 8 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Ban Bí thư chỉ định 8 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Ban Bí thư chỉ định 8 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng

Ban Bí thư chỉ định 8 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng

Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Đà Nẵng: Bổ sung 8 cá nhân vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020

Đà Nẵng: Bổ sung 8 cá nhân vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020

Bổ sung Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

Bổ sung Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020

Chuẩn y tám thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng

Chuẩn y tám thành ủy viên Thành ủy Đà Nẵng

Đà Nẵng thực hiện quy trình bổ sung 8 Thành ủy viên

Đà Nẵng thực hiện quy trình bổ sung 8 Thành ủy viên

Đà Nẵng thực hiện quy trình bổ sung 8 Thành ủy viên

Đà Nẵng bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ, 8 Thành ủy viên

Đà Nẵng bầu bổ sung 1 Ủy viên Ban Thường vụ, 8 Thành ủy viên

Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng: Thành phố kiên trì chủ trương phát triển bền vững, thông minh, hài hòa

Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng: Thành phố kiên trì chủ trương phát triển bền vững, thông minh, hài hòa

41/42 đại biểu đồng ý cho Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND

41/42 đại biểu đồng ý cho Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND

Đà Nẵng: Nhiều thay đổi trong công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân TP khóa IX

Đà Nẵng: Nhiều thay đổi trong công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân TP khóa IX

Ông Nguyễn Bá Cảnh được đồng ý cho thôi làm đại biểu HĐND

Ông Nguyễn Bá Cảnh được đồng ý cho thôi làm đại biểu HĐND

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện bãi rác Khánh Sơn

Chất vấn tại Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng: Nóng chuyện bãi rác Khánh Sơn

Đà Nẵng: Dự án, đất đai, đụng đâu cũng vướng

Đà Nẵng: Dự án, đất đai, đụng đâu cũng vướng