Triển lãm thư pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Hà Nội

Triển lãm thư pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Hà Nội

Triển lãm thư pháp và sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh vừa khai mạc tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam...
TP.Thủ Đức: Chùa Vạn Đức khai mạc khóa tu Phật thất lần thứ 40

TP.Thủ Đức: Chùa Vạn Đức khai mạc khóa tu Phật thất lần thứ 40

Tín - Hạnh - Nguyện trong kinh A Di Đà

Tín - Hạnh - Nguyện trong kinh A Di Đà

Cung điện lòng đất bị 'phong ấn' 1.000 năm dưới ngôi chùa cổ: Kho báu gây chấn động Trung Quốc!

Cung điện lòng đất bị 'phong ấn' 1.000 năm dưới ngôi chùa cổ: Kho báu gây chấn động Trung Quốc!

Cách nào để định tâm?

Cách nào để định tâm?

Bình Định: Khóa tu 'Bát Quan trai' cuối năm tại tịnh xá Ngọc Duyên

Bình Định: Khóa tu 'Bát Quan trai' cuối năm tại tịnh xá Ngọc Duyên

Học sinh Quảng Nam ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống

Học sinh Quảng Nam ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Quang

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Quang

Hải Phòng: Đêm hoa đăng tại chùa Linh Quang

Hải Phòng: Đêm hoa đăng tại chùa Linh Quang

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Huân tu - Tăng trưởng đạo lực tự thân

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Điểm tựa cho học trò nghèo

Điểm tựa cho học trò nghèo

Nghĩ về Tứ nhiếp pháp trong đời sống, tu học

Nghĩ về Tứ nhiếp pháp trong đời sống, tu học

Nghĩ về Tứ nhiếp pháp trong đời sống, tu học

Nghĩ về Tứ nhiếp pháp trong đời sống, tu học

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước & đời này

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước & đời này

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước và đời này

Mối liên hệ khắng khít của nhiều đời trước và đời này

Khóa tu 'Về để lắng nghe' tại chùa Hòa Phúc

Khóa tu 'Về để lắng nghe' tại chùa Hòa Phúc

4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

4 khuyến nghị về phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội đoàn nữ Phật giáo

Thi đua, Đạo và Đời

Thi đua, Đạo và Đời

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Pháp Tri vọng với bài kinh Có pháp môn nào

Niệm Phật Tam muội

Niệm Phật Tam muội

Bất thối trên bước đường tu

Bất thối trên bước đường tu

Còn hiện hữu là còn Khổ

Còn hiện hữu là còn Khổ

Quay về nương tựa

Quay về nương tựa

Cảnh giác trước trò lôi kéo của tà đạo 'Thanh Hải vô thượng sư'

Cảnh giác trước trò lôi kéo của tà đạo 'Thanh Hải vô thượng sư'

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giảng tại chùa Vạn Đức

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giảng tại chùa Vạn Đức

Chùa Vạn Đức cúng dường bàn thờ Tam bảo

Chùa Vạn Đức cúng dường bàn thờ Tam bảo

Tổ tiên tâm linh

Tổ tiên tâm linh

Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh

Mục đích cuối cùng của sự tu học là chấm dứt tái sinh

Tránh cực đoan trong thuyết giảng

Tránh cực đoan trong thuyết giảng

Bát kỉnh pháp

Bát kỉnh pháp

Không gì là chắc thật

Không gì là chắc thật

Vượt qua dòng xiết

Vượt qua dòng xiết

Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

'Ngọc lành có vết, việc đời đa đoan', hỏi sao con người cứ mãi 'chấp mê bất ngộ'?

'Ngọc lành có vết, việc đời đa đoan', hỏi sao con người cứ mãi 'chấp mê bất ngộ'?

Phật tử là ai?

Phật tử là ai?

Cần có thời gian chuyên tu

Cần có thời gian chuyên tu

Niệm Phật đúng pháp

Niệm Phật đúng pháp

Hạnh phúc khi giữ giới

Hạnh phúc khi giữ giới

Hàn Quốc : Số hóa sách Phật giáo cổ từ thế kỷ XIV

Hàn Quốc : Số hóa sách Phật giáo cổ từ thế kỷ XIV

Có nên bỏ đói tế bào ung thư?

Có nên bỏ đói tế bào ung thư?

Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thông Triệt : Vài nét về Thiền Tánh Không

Tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Thông Triệt : Vài nét về Thiền Tánh Không