Mở lại phiên xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Mở lại phiên xét xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thông tin, ngày 8/3 đơn vị sẽ mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh La...
Ngày 8/3 mở lại phiên xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3 mở lại phiên xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, xét xử lại ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, xét xử lại ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ mua biệt thự Tam Đảo

Ngày 8/3, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ mua biệt thự Tam Đảo

Vụ Ethanol Phú Thọ: Đinh La Thăng và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Vụ Ethanol Phú Thọ: Đinh La Thăng và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Sắp mở lại phiên xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ 'Ethanol Phú Thọ'

Sắp mở lại phiên xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trong vụ 'Ethanol Phú Thọ'

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ được mở lại ngày 8/3 tới

Phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ được mở lại ngày 8/3 tới

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Mở lại phiên tòa vụ Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Mở lại phiên tòa vụ Ethanol Phú Thọ, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3 mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3 mở lại phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại 543 tỉ đồng

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sắp hầu tòa với cáo buộc gây thiệt hại 543 tỉ đồng

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Ngày 8/3, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa

Mở lại phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Mở lại phiên tòa xét xử các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8-3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ngày 8/3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 8/3, mở lại phiên xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

'Hội ngộ' tại tòa

'Hội ngộ' tại tòa

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Ông Đinh La Thăng dừng lại chào mọi người khi tới tòa

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ Ethanol Phú Thọ

Dự án Ethanol Phú Thọ: Hoãn xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Dự án Ethanol Phú Thọ: Hoãn xử ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

An ninh thắt chặt phiên xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

An ninh thắt chặt phiên xét xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì vắng 'nhân vật đặc biệt''

Hoãn xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vì vắng 'nhân vật đặc biệt''

Hoãn phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hoãn phiên tòa xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vụ Ethanol Phú Thọ

Hôm nay (22/1) ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Hôm nay (22/1) ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ dự án Ethanol Phú Thọ

Sáng nay xét xử ông Đinh La Thăng trong vụ dự án Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Hình ảnh ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh phiên xử vụ Ethanol Phú Thọ

Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa trong vụ Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh lại ra tòa vụ án Ethanol Phú Thọ

Trịnh Xuân Thanh đút túi 3 tỷ đồng khi mua 3.400m2 đất Tam Đảo

Trịnh Xuân Thanh đút túi 3 tỷ đồng khi mua 3.400m2 đất Tam Đảo

Hôm nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 người khác hầu tòa

Hôm nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 người khác hầu tòa

Hôm nay, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa vụ án thứ ba

Hôm nay, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa vụ án thứ ba

Ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa ngày 22/1

Ông Đinh La Thăng cùng Trịnh Xuân Thanh hầu tòa ngày 22/1

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Tiếp tục bị xử, ông Đinh La Thăng sắp nhận án tù thứ 4

Tiếp tục bị xử, ông Đinh La Thăng sắp nhận án tù thứ 4

Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm 3.400m2 đất Tam Đảo như thế nào?

Trịnh Xuân Thanh đã thâu tóm 3.400m2 đất Tam Đảo như thế nào?

Sáng mai, xét xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Sáng mai, xét xử ông Đinh La Thăng trong đại án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng lại sắp hầu tòa

Ông Đinh La Thăng lại sắp hầu tòa

Ông Đinh La Thăng quyết liệt chỉ đạo sai và chiêu trò của Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng quyết liệt chỉ đạo sai và chiêu trò của Trịnh Xuân Thanh

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh cùng hầu tòa trong vụ án Ethanol Phú Thọ

Phi vụ thâu tóm biệt thự Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh

Phi vụ thâu tóm biệt thự Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh