Phát huy vai trò của phụ nữ quân đội

Phát huy vai trò của phụ nữ quân đội

Chiều 23-11, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ...
Nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt

Nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt

Tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân

Tham mưu, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân

Hai kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Hai kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên phụ nữ

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ, hội viên phụ nữ

Giàu ý nghĩa, 'tiếp lửa' thi đua

Giàu ý nghĩa, 'tiếp lửa' thi đua

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền viên giỏi Phụ nữ Quân đội 2019 khu vực phía Nam