Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Huyền thoại 'bất khả chiến bại' trong thời kỳ 'chiến tranh lạnh'

Huyền thoại 'bất khả chiến bại' trong thời kỳ 'chiến tranh lạnh'

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới nhất của Nga

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới nhất của Nga

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Lenin

Giá trị trường tồn của cuộc Cách mạng Tháng Mười

Giá trị trường tồn của cuộc Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng tháng Mười Nga: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại

Cách mạng tháng Mười Nga: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại

Cách mạng Tháng Mười Nga có giá trị trường tồn

Cách mạng Tháng Mười Nga có giá trị trường tồn

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga khẳng định vai trò của Cách mạng Tháng Mười

Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga khẳng định vai trò của Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Tại sao cấm vận Nga lại có tác dụng ngược?

Tại sao cấm vận Nga lại có tác dụng ngược?