Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh Đồng Nai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Nhân sự mới tại nhiều địa phương

Đồng Nai, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước có nhân sự, lãnh đạo mới

Đồng Nai, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Bình Phước có nhân sự, lãnh đạo mới

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Ông Trần Trung Nhân giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Ông Trần Trung Nhân giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Đồng Nai thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai là ai?

Tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai là ai?

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng Nai: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai mới thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai mới thay ông Hồ Văn Năm bị cách chức

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của Đồng Nai

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của Đồng Nai

Đồng Nai: Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính thay ông Hồ Văn Năm

Đồng Nai: Bổ nhiệm Trưởng ban Nội chính thay ông Hồ Văn Năm

Bà Võ Thị Xuân Đào được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Bà Võ Thị Xuân Đào được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Thay nhau giao cấu với bé gái 14 tuổi, 6 thanh niên vướng vòng lao lý

Thay nhau giao cấu với bé gái 14 tuổi, 6 thanh niên vướng vòng lao lý

Bé gái nguyện trao thân, nam thanh niên nhận trái đắng

Bé gái nguyện trao thân, nam thanh niên nhận trái đắng

Thanh niên rủ bé gái 13 tuổi đi chơi rồi làm 'chuyện người lớn'

Thanh niên rủ bé gái 13 tuổi đi chơi rồi làm 'chuyện người lớn'

Bé gái biểu hiện lạ sau khi gặp thanh niên mới quen

Bé gái biểu hiện lạ sau khi gặp thanh niên mới quen

Gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất